Претрага
Close this search box.
Борјан Бранков

Борјан Бранков

мастер инжењер архитектуре
виши стручни сарадник
Т: +381 11 3207 339
М: borjan@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  Мастер инжењер архитектуре (Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2015);

  Инжењер архитектуре (Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2013).

  Професионални називи и лиценце

  Лиценцирани архитекта урбаниста за обављање стручних послова урбанистичког планирања из стручне области архитектура (221 А074 22)

  Радно искуство

  од 2023. – виши стручни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2019-2023. – истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2016-2019. – стипендиста докторанд Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

  2015. – биро Монтинг Атос Плус Доо., Београд

  2014. – стручна пракса у бироу Аrcad Architectural Ltd., Истанбул, Турска

  Научна и стручна компетентност/специјалност

  Урбанистичко планирање и пројектовање, примена урбанистичких и архитектонских параметара променљивости коришћења простора у анализи вишепородичног становања и заједничким просторима, примена савремених информатичких технологија у планирању и пројектовању, обновљиви извори енергије и могућности њихове примене у градским и другим срединама, примена методологије Hospital Safety Index-a у Србији, енергетска ефикасност, и др.

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  од 2021. – GREEN, LIVABLE, AND RESILIENT CITIES, SERBIA: Strengthening Sustainable and Resilient Urban Development- Component 1 Selection 1275674 – Strengthening capacities of Local Self-Governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments expert, финансиран од стране Светске банке;

  2018-2021. – „CONNECT GREEN – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin“, међународни INTERREG DTP пројекат (DTP 072-2.3);

  2018-2019. – „Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing Resillience“ (CLEVER) међународни SMF INTERREG DTP пројекат (DTP-SMF1-187);

  2016-2019. – „ATTRACTIVE DANUBE – Improving capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region“, међународни INTERREG DTP пројекат (DTP1-270-4.1).

  Награде и признања

  2023. – Друга награда 32. Међународног салона урбанизма, Ниш – Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса за експропријацију и формирање парцеле државног пута, реконструкција укрштаја државног пута IБ реда број 23 и државног пута IIA реда број 200 (чвор 2328), као и реконструкција деонице државног пута IIA реда број 200 Пријепоље-манастир Mилешева-Aљиновићи у насељу, од почетног чвора бр. 2328 до Tрга oслобођења

  2022. – Прва награда 31. Међународног салона урбанизма, Чачак – Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице

  2022. – Трећа награда 31. Међународног салона урбанизма, Чачак – План детаљне регулације „Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешева“

  2022. – Прва награда 31. Међународног салона урбанизма, Чачак – Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“

  2019. – Велика награда 28. Међународног салона урбанизма, Ниш – „Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године“

  2018. – Бијенале архитектуре у Венецији – Павиљон Р. Србије – финалистa конкурса (са М. Стојковић)

  2017. – награда на UNDP Disaster Risk Reduction Chalenge Prize Competition, Belgrade, Naslov projekta: Don’t wait it to happen – understand (са И. Чековић, М. Нешовић, Н. Тошић)

  2016. – Share Shakespeare competition, British Council и Британска амбасада у Београду, Belgrade – ужи круг радова према избору жирија (рад: „In or Out of the Stage“)

  2015. – Добитник је Сакура стипендије Јапанске Амбасаде у Београду за истраживачки  рад са темом архитектуре у Јапану (тема под називом: „Дом за све: Нова јапанска архитектура градње после природних катастрофа и њени могући утицаји на праксу у Србији“)

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  Brankov, B., Crnčević, T., Manić, B., Niković, A. (2021). Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park. In Handbook of Climate Change Management (pp. 3411–3430). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57281-5_296

  Nenković Riznić, M., Brankov, B., Pucar, M., Petrović, S. (2018). Safe healthcare facilities – their place and role in resilient cities, International journal Thermal Science, volume 2, Supplement 4, Vinca Institute of nuclear sciences, pp. S1001-S1010, https://doi.org/10.2298/TSCI170531125N

  Čolić, N., Manić, B., Niković, A., & Brankov, B. (2020). Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER. Spatium, 43, pp. 26–34. https://doi.org/10.2298/SPAT2043026C

  Бранков, Б., Манић, Б. (2021). Заједнички простори као угрожен сегмент архитектонског стамбеног наслеђа из друге половине 20 века. Зборник радова XI Научностручнe конференцијe „Градитељско наслеђе и урбанизам“, стр. 94–105.

  Бранков, Б. (2019). Заједнички простори у развоју вишепородичног стамбеног склопа, Архитектура и урбанизам, 49, стр. 32-39, https://doi.org/10.5937/a-u0-22134

  Brankov, B. (2019) Common areas in multi-family housing in Serbia: case study of Cerak Vinogradi, Belgrade, FACING POST-SOCIALIST URBAN HERITAGE ‒ Proceedings of the 3rd international doctoral-postdoctoral conference, Faculty of Architecture, Budapest University of Technology and Economics (BME).

  Бранков, Б., Станојевић, А. (2020). Диференцирање употребљивости отворених заједничких простора у вишепородичном становању. Зборник Летње школе урбанизма Пролом бања 1-3. Јул 2020, Удружење урбаниста Србије, Београд, стр. 143-152. 

  Brankov, B., Stanojević, A., Nenković-Riznić, M., Pucar, M. (2020). The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas. In Zoran Stević (Ed.), Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) (pp. 167–175). Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Društvo za obnovljive izvore električne energije.

  Brankov, B. (2021), Zgrada gradske uprave grada Pančeva, u Zborniku Na međi umetnosti i inženjerstva: studije posleratne arhitekture  u Beograd u i Srbiji, (str. 208-223). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet.

  Nenković-Riznić, M., Brankov, B., Pucar, M., & Stanojević, A. (2023). The role of the Buyer-Producer (Prosumer) in the implementation of RES in Serbia: Obstacles and opportunities. Proceedings of 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, pp. 147–157.

  Максин, M., Зековић, С., Ненковић-Ризнић, М., Манић, Б., Џелебџић, О., Ђукић, А., Јокановић, И., Петрић, Ј., Никовић, А., Даниловић-Христић, Н., Бајић, Т., Чолић, Н, Бранков, Б. (2018) Стратегија одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године, стр. 1-213, ISBN 978-86-900093-2-9.

  Најзначајнији стручни резултати

  Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса за експропријацију и формирање парцеле државног пута, реконструкција укрштаја државног пута IБ реда број 23 и државног пута IIA реда број 200 (чвор 2328), као и реконструкција деонице државног пута IIA реда број 200 Пријепоље-манастир Mилешева-Aљиновићи у насељу, од почетног чвора бр. 2328 до Tрга oслобођења (Потврда МГСИ 12.06.2023, бр. 350-01-02418/2022-11) – одговорни урбаниста

  Измена и допуна Плана детаљне  регулације гробља у Бору („Сл. лист града Бора“, бр. 35/2023) – одговорни урбаниста

  Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице (Потврда МГСИ 24.05.2022, бр. 350-01-00087/2022-11) – члан радног тима

  Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“ („Сл. гласник РС“, бр. 117/2022) – члан радног тима

  План детаљне регулације „Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешева“ („Сл. гласник Општине Пријепоље“ бр. 15/2021) – члан радног тима

  Урбанистички пројекат за реконструкцију насипа река Колубаре и Тамнаве и моста на путу Београд – Обреновац, у градској општини Обреновац и општини Уб (Потврда МГСИ 27.10.2021, бр. 350-01-00582/2021-11) – члан радног тима

  Просторни план подручја посебне намене парка природе „Златибор” (2020) – детаљна разрада Образовног и спортско-рекреативног комплекса „Крива бреза“ („Сл. гласник РС“ бр. 2/2020) – сарадник на изради детаљне разраде

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  ДАБ (Друштво архитеката Београда);

  СИТС (Савез инжењера и техничара Србије).

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Организациони одбор 11. Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије (МКОИЕЕ), одржане 2-3. новембра 2023. године у Београду.

  Организациони одбор 10. Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије (МКОИЕЕ), одржане 17-18. октобра 2022. године у Београду.

  Организациони одбор 9. Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије (МКОИЕЕ), одржане 15. октобра 2021. године у Београду.

  Организациони одбор XI научностручне конференција с међународним учешћем „Градитељско наслеђе и урбанизам“, одржане 8. октобра 2021. године у Београду.

  Организациони одбор X научностручне конференција с међународним учешћем „Културно наслеђе: ризици и перспективе“, одржане 27. маја 2019. године у Београду.

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  2020. – изабран есеј „How easy we lost community with the loss of common area“ у првој фази конкурса за Бета архитектонско Бијенале у Темишвару, Румунија  (BETA competition 2020)

  2017. – „Architoons“ Радионица за архитектуру за студенте средње школе, Бијељина, БиХ – један од руководилаца

  2016-2017. – ангажован на вежбама на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у виду демонстратора у јесењем семестру на предмету „Студио 03а- развој пројекта“ на ОАСА и ИАСА студијама

  2015. – изложба „Богдан Богдановић – Увод у целину“, организација ЦЗКД у сарадњи са Архитектонским факултетом Универзитета у Београду – члан истраживачког и уметничког тима изложбе

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  LinkedIn: https://rs.linkedin.com/in/borjan-brankov-118304107

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0515-7683

  Е-CRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/sr/sr_latn/researcher/11450

  еНАУКА: https://enauka.gov.rs/cris/rp/rp24620

  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=RjlXm9AAAAAJ&hl=sr

  Scroll to Top