Maja Milosevic

Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији

Евиденциони број: ИИИ 47014
Уговорни период: 01.01.2011. – 31.12.2014.
Руководилац пројекта: др Јасна Петрић, виши научни сарадник, ИАУС

Програм научно-истраживачког рада

Научно-истраживачки рад Института и у наредном периоду развијаће се, претежно, у оквиру основне делатности Института. У складу са професионалном структуром и стручним афинитетом расположивог кадра истраживачки рад биће усмерен према најзначајнијим развојним, научним и технолошким приоритетима Републике.

Научно-истраживачке услуге које ће Институт нудити на домаћем и страном тржишту могу се груписати по следећим (под)областима:

Просторно планирање и регионални развој

 • институционални, организациони и нормативни аспекти управљања просторним развојем Србије…

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји

Евиденциони број: TP 36035
Уговорни период: 01.01.2011. – 31.12.2014.
Руководилац пројекта: др Мила Пуцар, научни саветник, ИАУС

Чланство Института

Чланство Института у међународним удружењима:

ISOCARP – International Society of City and Regional Planners
AESOP -Association of European Schools of Planning
Spa-ce.net – Network of Spatial research and Planning Institutes in Central and Eastern Europe
Консултантске мисије и техничка помоћ земљама Трећег света:
Научно-техничка помоћ земљама Западне Африке (Гвинеја Бисао, Зеленортска острва)

Изложбе

Изложбе изабраних радова ИАУС-а у поводу јубилеја

1994. „40 година Института“, Архитектонски факултет, Београд
2004. „50 година Института “
– Архитектонски факултет, Београд
– Галерија Друштва архитеката Ниша
– Галерија Народног музеја Ваљева

Просторни планови

 • Главни пројект “Металс банке” у Новом Саду (6.000,00 м2) (арх. М.Марушић, проф. Д.Марушић) 2004 – 2005.
 • Идејни пројект пословног Центра БМГ – Церак Виногради (20.000,00 м2) (М. Марушић, Д. Марушић), 2004.
 • Пословно-стамбени објекат у Булевару краља Александра у Београду (арх. М. Марушић, проф. Д. Марушић), признања: Годишња награда САС-а за 1999/2000.год.;

Урбанистички планови и пројекти

 • Урбанистички пројект туристичког ризорта «Јабучко Равниште» – Нацрт (И. Марић), 2010.
 • Генерални урбанистички план Будве – измене и допуне (Н. Боровница, М. Вујошевић); предлог ГУП-а, 2002 – 2008.
 • Генерални урбанистички план Призрена (Б.Стојков); 1998.ж
 • Генерални урбанистички план Приштине (Б.Стојков); 1997.

Архитектонско-урбанистички пројекти

 • Главни пројект „Металс банке“ у Новом Саду (6.000,00 м2) (арх. М.Марушић, проф. Д.Марушић) 2004 – 2005.
 • Идејни пројект пословног Центра БМГ – Церак Виногради (20.000,00 м2) (М. Марушић, Д. Марушић), 2004.
 • Пословно-стамбени објекат у Булевару краља Александра у Београду (арх. М. Марушић, проф. Д. Марушић), признања: Годишња награда САС-а за 1999/2000.год.;
Scroll to Top