Ново гробље и капела у Барошевцу

Година пројектовања: 2010/2011.
Година реализације: 2012.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. и мр Ана Никовић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх. и Тања Бајић, маст.инж.арх.
Наручилац: ПДРБ „Колубара“, Лазаревац
Опис и основни концепт: Идејно решење и главни пројекат

Scroll to Top