Претрага
Close this search box.

Урбанистички пројекат за препарцелацију и изградњу пословног комплекса у улици Краља Милана 35-41 и Краља Милутина 14-18 у Београду

Реализација: 2006.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Светлана Шикман, дипл.инж.геол., Милан Ђидара, дипл.инж.ел., Дејан Јованић, дипл.инж.ел., Милован Ђукановић, дипл.грађ.инж., Ђорђе Шалетић, дипл.маш.инж., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Наручилац: КМКМ д.о.о., Београд
Просторни обухват: 0,5 ha

Scroll to Top