Претрага
Close this search box.

Урбанистички пројекат за препарцелацију и изградњу стамбених објеката на к.п. 987/1-28 КО Миријево

Реализација: 2007.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Милан Иветић, дипл.инж.геол., Милан Ђидара, дипл.инж.ел., Слободан Стефановић, дипл.грађ.инж., Драган Богавац, дипл.маш.инж., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум.
Наручилац: Вера Марковић, Зорица Зимоњић и Живка Милошевић, Београд
Просторни обухват: 0,65 ha

Scroll to Top