Претрага
Close this search box.

Учешће Института за архитектуру и урбанизам Србије на међународном пројекту NONA у оквиру Interreg Danube позива

Учешће-Института-за-архитектуру-и-урбанизам-Србије-на-међународном-пројекту-NONA-у-оквиру-Interreg-Danube-позива

Назив пројекта: New gOvernance for New spAces
Акроним: NONA
Финансиран из средстава: Danube Region Programme
Тематска област: 4.2: Increased institutional capacities for territorial and macro-regional governance
Шифра пројекта: DRP0200519
Буџет пројекта: 2,960,195.00 EUR
Руководилац пројекта: Geodetic Institute of Slovenia
Улога Института за архитектуру и урбанизам Србије: пројектни партнер
Трајање пројекта: 30 месеци (01.01.2024 – 31.06.2026)

Институт за архитектуру и урбанизам Србије, у сарадњи са седамнаест европских организација и институција из Словеније, Немачке, Бугарске, Хрватске, Румуније, Мађарске, Украјине, Босне и Херцеговине и Молдавије учествује у међународном пројекту NONANew gOvernance for New spAces у оквиру Interreg Danube позива.

Циљ пројекта је развијање управљачког модела за интегрисање зелених улагања у процес одрживог урбаног и територијалног развоја у земљама Дунавског региона. Успостављањем сарадње измећу јавног, приватног и цивилног сектора унапређују се институционални капацитети у градовима и подстиче се примена нових инструмената финансирања урбаног развоја поштујући принципе зелене и праведне економије.

У оквиру пројекта, Институт учествује у формирању методологије за подстицање зелених инвестиција у регенерацији запуштених урбаних подручја. Тестирање методологије ће бити спроведено у сарадњи са стручњацима из праксе у граду Шапцу, као и још девет градова у земљама Дунавског региона. Резултати тестирања ће у наредним корацима NONA пројекта бити сублимирани и преточени у Green Investment Model који треба да служи као водич за развијање капацитета у локалним заједницама да планирају и финансирају процесе и пројекте који подржавају транзицију ка новим, одрживим моделима управљања урбаним и територијалним развојем.

Kick-off састанак радне групе пројекта одржан је од 11. до 14. марта 2024. године у градовима Габрово и Софија у Бугарској.

Scroll to Top