Претрага
Close this search box.

Учешће ИАУС-а на изложби „Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије“ у Косовској Митровици

Асоцијација просторних планера Србије, Природно-математички факултет Универзитета у Приштини-Косовској Митровици и Универзитет у Београду – Географски факултет у сарадњи са бројним научно-образовним, научно- истраживачким и осталим стручним јавним и приватним предузећима и институцијама организовали су изложбу Просторно и урбанистичко планирање Kосова и Mетохије“ 02. и 03. јуна 2022. године у Косовској Митровици.

Реализована изложба обухвата приказ планских и осталих стручних докумената (стратегија, урбанистичких пројеката, студија, истраживања, програма и пројеката) рађених за простор Косова и Метохије, са посебним освртом на оне до 1999. године. Изложбена поставка сведочи о доброј пракси просторног и урбанистичког планирања Косова и Метохије, доприносу планерске струке, и као пример и основа за даље планирање, развој и уређење територије Косова и Метохије.

Циљ организатора био је да прикупи и систематизује доступне планске и остале стручне документе рађене за простор Косова и Метохије, како би њихов сажети преглед публиковао у рецензираном тематском каталогу. Циљ изложбе је такође афирмација планерске струке и делатности просторног и урбанистичког планирања, те промоција досадашњег рада и резултата стручних институција усмерених на територију Косова и Метохије и њиховог доприноса планирању, развоју и уређењу простора и насеља Косова и Метохије.

Тема изложбе су плански документи свих нивоа и остали стручни документи (урбанистички пројекти, студије, истраживања, програми и пројекти) који су рађени за простор Косова и Метохије. Изложбом су обухваћене следеће категорије: 1. Просторни планови (1.1. регионални просторни планови и просторни плановиподручја посебне намене; 1.2. просторни планови градова и општина); 2. Урбанистички планови (2.1. генерални урбанистички планови; 2.2. регулациони и детаљни урбанистички планови); 3. Урбанистички пројекти и реализације; 4. Истраживања, студије, програми и пројекти из области просторног иурбанистичког планирања; 5. Публикације.

Институт за архитектуру и урбанизам Србије је имао учешће у свим категоријама, са укупно 17 одабраних планова и пројеката, 11 студија и 25 публикација.

Scroll to Top