Претрага
Close this search box.
Тамара Маричић

Тамара Маричић

Дипломирани просторни планер
виши научни сарадник
Т: + 381 11 3207 332
М: tamara@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  доктор наука у области просторног планирања (Географски факултет Универзитета у Београду, 2014);

  магистар наука у области просторног планирања (Географски факултет Универзитета у Београду, 2005);

  дипломирани просторни планер (Географски факултет Универзитета у Београду, 2000).

  Професионални називи и лиценце

  лиценцирани планер – лиценца 100 одговорног планера (2012)

  Радно искуство

  Од 2005. запослена је у Институту за архитектуру и урбанизам Србије, сада у звању вишег научног сарадника.

  2008. научно-истраживачки рад у Институту за еколошки просторни развој (Leibnitz Institut für Ökologische Raumentwicklung) у Дрездену

  2003. праксa у Сенату за развој града Берлина (Berlin Senatsvervaltung fuer Stadtentwicklung)

  2002-2005. истраживач стипендиста Mинистарства науке Републике Србије у Институту за архитектуру и урбанизам Србије.

  2001-2002 ангажована у Урбанистичком заводу града Београда, на изради Генералног урбанистичког плана Београда и Просторног плана Административног подручја Београда.

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  Међународни научни пројекти

  2023 “Country profile of Serbia for the Knowledge and Communication Platform of the Academy for Territorial Development in the Leibniz Association”, пројекат финансирала Академија за територијални развој у Лајбницу, Немачка (ARL – Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft)

  2022 „Herausforderungen der Wettbewerbsfähigkeit von Kurorten in Deutschland und Serbien“ („Изазови конкурентности бањских места у Немачкој и Србији“) – пројекат Баварске алијансе за истраживање (Bayerische Forschungsallianz)

  2021-2024 GREEN, LIVABLE, AND RESILIENT CITIES, SERBIA: Strengthening Sustainable and Resilient Urban Development- Component 1 Selection# 1275674 Strengthening capacities of Local Self-Governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments expert, финансиран од стране Светске банке

  2015-2018.    „Support to Process of Urban Development in Serbia“ (SPUDS) br. 160503, у оквиру SCOPES „Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland“, финансира Swiss National Science Foundation (SNSF), Руководилац ИАУС тима

  2011-2016.    „Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability“ (TURaS), FP7

  2005-2006.    ESTIA-SPOSE: European Space – Territorial Indicators and Actions for a Spatial Planning Observatory Platform in South -Eastern Europe (2003 – 2006), INTERREG III B CADSES

  Национални научни пројекти

  2024-2027. „Унапређење партиципације у просторном развоју рударских региона / Improving participation in spatial planning of mining areas“ (MINIPART), програм Призма, Фонд за науку Републике Србије – руководилац

  2011-2019.    „Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“ (ТР36036)

  2011-2019.    „Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања“ (ИИИ47014)

  2008-2010.    „Приступ и концепт за израду Стратегије просторног развоја Србије“ (ТР16013)

  2008-2010.    „Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима“ (ТР16008)

  2005-2008.    „Одрживи просторни развој градова Србије“ (ТР6500А)

  2005-2008.    „Методе за стратешку процену животне средине у планирању просторног развоја лигнитских басена“ (ТР6501)

  2002-2004.    Одрживи развој планинских подручја Србије“ (СГР.4.13.0220.А)

  Најзначајније награде и признања

  2017. Друга награда у категорији „Истраживања и студије из области урбанизма“ на  26. Mеђународном салону урбанизма у Нишу; Маричић, Т., Bolay J.C., Зековић, С., Вујошевић, М., Цветиновић М., Abigail Kern, Манић Б., Живановић Миљковић Ј., Бајић, Т. за „Институционално партнерство ИАУС-а и CODEV EPFL у научном пројекту SPUDS – Подршка процесу урбаног развоја у Србији“ http://www.spuds.edu.rs/awards.php

  2016.  Признање у категорији „Истраживања и студије из области урбанизма“ на 25. Међународном салону урбанизма у Сремској Митровици; Вујошевић М., Зековић С., Петрић Ј., Крунић Н., Маричић Т., Бајић Т. за ИАУС у водећем европском научном пројекту TURaS (EU FP7) – допринос истраживању урбаног раста и неконтролисаног урбаног ширења.

  2008. Прва награда у категорији „публикације“ на 17. Међународном салону урбанизма у Бијељини, Б. Стојановић и Т. Маричић за монографију „Методологија стратешке процене утицаја просторног плана рударско-енергетског комплекса на животну средину“.

  2008. Друга награда у категорији „публикације“ на 17. Међународном салону урбанизма у Бијељини, Т. Маричић (2008) за монографију „Систем зелених површина у великим градовима – на примерима Београда и Берлина“.

  Стипендије

  1996-1997      Министарствo за науку и технологију Републике Србије

  1997-2002      Фондацијa за развој научног и уметничког подмлатка Републике Србије

  2000.                DAAD (Deutscher Akademischer Austauchdienst), Дрезден.

  2002-2005      Министарствa за науку, технологију и развој Републике Србије

  2003.                DAAD истраживачка стипендија, Берлин.

  2005.                Bayhost, Минхен. 2008.       Leibnitz Institut für Ökologische Raumentwicklung, Dresden.

  2008.               Leibnitz Institut für Ökologische Raumentwicklung, Dresden.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  М10 Монографије, монографске студије, тематски зборници међународног значаја

  J.-C. Bolay, T. Maričić, S. Zeković (Eds.), A Support to Urban Development Process, EPFL CODEV, IAUS, Lausanne – Belgrade

  Zeković S., Maričić T., Vujošević M. (2018) Megaprojects as an Instrument of Urban Planning and Development: Example of Belgrade Waterfront, in: S. Hostettler, S. Najih Besson and J.C. Bolay (Eds.) Technologies for Development: From Innovation to Social impact, Springer, Cham, pp.153-164, UNESCO 2016: Technologies for Development, https://doi.org/10.1007/978-3-319-91068-0_13

  T. Maričić, M. Cvetinović, J.-C. Bolay (2018) Participatory planning in urban development of post-socialist Serbia, in: J.-C. Bolay, T. Maričić, S. Zeković (Eds.), A Support to Urban Development Process, EPFL CODEV, IAUS, Lausanne – Belgrade, pp. 1-28, ISBN 978-2-8399-2394-1, http://spuds.edu.rs/downloads/1eng.pdf

  S. Zeković, T. Maričić, M. Cvetinović (2016) Transformation of Housing Policy in a Post-Socialist City: The Example of Belgrade, J. Sidoli, M. Vols, and M. Kiehl (Eds.), Regulating the City: Contemporary Urban Housing Law, pp. 41-64. Eleven publishing, Eleven-Boom Uitgevers Den Haag, The Nederlands, https://www.amazon.com/Regulating-City-Contemporary-Housing-Studies/dp/9462367116

  Kovachev, A.D. Slaev, P. Nikolov, D. Daskalova, M. Vujošević, S. Zeković, J. Petrić, N. Krunić, T. Maričić, T. Bajić, M. Salvemini, L. Berardi (2016) Urban Growth and Urbanization on Sofiа, Belgrade and Rome: the Interaction between Urban Planning and the Market, in A. Kovachev, A. D. Slaev & D. Daskalova (Eds.), Forms of urban growth in South-Eastern Europe: transitioning towards urban resilience and sustainability, Vol. 1, Varna Free University „Chernorizets Hrabar“ & Institute of Architecture and Urban& Spatial Planning of Serbia, Varna – Belgrade, pp.13-136.

  S. Zeković, M. Vujošević, T. Maričić (2016) Market analysis of housing in Belgrade, in: Vujošević, M., Zeković, S. (Eds.) Forms of urban growth in South-Eastern Europe: transitioning towards urban resilience and sustainability, Vol. 2, Varna Free University „Chernorizets Hrabar“ & Institute of Architecture and Urban& Spatial Planning of Serbia, Varna – Belgrade, pp.97-119.

  S. Zeković, T. Maričić, M. Vujošević (2016), Indicators of urban sprawl and urban land policy, in: Vujošević, M., Zeković, S. (Eds.) Forms of urban growth in South-Eastern Europe: transitioning towards urban resilience and sustainability, Vol. 2, Varna Free University „Chernorizets Hrabar“ & Institute of Architecture and Urban& Spatial Planning of Serbia, Varna – Belgrade, ISBN: 978-954-305-429-9, pp.185-204.

  M20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја

  Zeković, S., Maričić, T. (2020). Contemporary governance of urban mega-projects: a case study of the Belgrade waterfront. Territory, Politics, Governance, 1-22. https://doi.org/10.1080/21622671.2020.1774410

  A. Slaev, S. Zeković, A. Kovachev, T. Maričić, T. Bajić (2018) Regulating Market-led Urban Expansion in the New Master Plans of Sofia and Belgrade, Spatium No. 39, pp. 38-46. https://doi.org/10.2298/SPAT1839038S

  Kovachev, A., Slaev, A.D., Zeković, S., Maričić, T., Daskalova, D. (2017) The changing roles of planning and the market in the processes of urban growth in Belgrade and Sofia, Spatium No. 37, pp. 34-41.

  M. Cvetinovic, T. Maričić, J.-C. Boley (2016) Participatory urban transformations in Savamala, Belgrade – capacities and limitations, Spatium, No. 36, pp. 15-23.

  S. Zeković, T. Maričić (2016) A historical prolegomenon of the legal framework and urban land policy in Serbia as a basis for urban development, Spatium, No. 36, pp. 67-74.

  S. Zeković, M. Vujošević, J.-C. Boley, M. Cvetinović, J. Živanović Miljković, T. Maričić (2015) Planning and land policy tools for limiting urban sprawl: example of Belgrade, Spatium, No. 33, pp. 69-75

  S. Zeković, M. Vujošević, T. Maričić (2015) Spatial regularization, planning instruments and urban land market in a post-socialist society: the case of Belgrade, Habitat International (JCR 31/104, IF 2015 2,029), No. 48, pp 65-78 https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.03.010

  Vujošević, M., Zeković S., Maričić T. (2012) Post-socialist transition in Serbia and its unsustainable path, European Planning Studies, 20(10), pp. 1707-1727 https://doi.org/10.1080/09654313.2012.713330

  Petrić Ј., Maričić T., Basarić J. (2012) The population conundrums and some implications for urban growth and decline in Serbia, SPATIUM International Review, No. 28, pp. 7-14

  Spasić N., Jokić V., Maričić T. (2009) Managing Spatial Development in Zones Undergoing Major Structural Changes, SPATIUM International Review, No. 21, pp. 53-65.

  Zeković S., Spasić N., Maričić T. (2007) Development of new economic poles in metropolitan areas: Belgrade example, SPATIUM International Review, No. 15/16, pp. 21-27

  Maričić T. (2006) Implementation of Strategic Environmental Assessment in Serbia – case of Spatial Plan of Kolubara Lignite Basin, SPATIUM International Review, no. 13-14, pp. 16-20,

  M40 Националне монографије и тематски зборници

  M. Vujošević, S. Zeković, T. Maričić (2014) Novi evropski regionalizam i regionalno upravljanje u Srbiji, Knjiga 2, Regionalno planiranje i upravljanje u Srbiji i novi institucionalni dizajn, IAUS, Beograd

  Vujošević M., Zeković S., Maričić T. (2012) Novi evropski regionalizam i regionalno upravljanje u Srbiji. Knjiga 1. Opšti aspekti regionalnog pitanja i novi evropski regionalizam, IAUS, Beograd

  Vujošević M., Zeković S., Maričić T. (2010) Postsocijalistička tranzicija u Srbiji i teritorijalni kapital Srbije. Stanje, neki budući izgledi i predvidljivi scenariji, IAUS, Beograd

  Стојановић Б., Маричић Т. (2008) Методологија стратешке процене утицаја просторног плана рударско-енегретског комплекса на животну средину, ИАУС, Београд

  Маричић Т. (2007) Систем зелених површина у великим градовима – на примерима Берлина и Београда, Београд, ИАУС, Београд

  Најзначајнији стручни резултати

  Просторни план подручја посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена. Обрађивач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије. Област: заштита животне средине, стратешка процена утицаја на животну средину (СПУ)

  Просторни план подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена („Сл. гласник РС“, број 107/17). Обрађивач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије. Област: заштита животне средине; просторне целине и коридори посебне намене – правила уређења и правила грађења, СПУ

  Регионални просторни план за Колубарски и Мачвански управни округ („Сл. гласник РС“, број 11/15). Обрађивач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије и ЈУП „План“ Шабац, носилац израде: Републичка агенција за просторно планирање. Област: заштита животне средине, СПУ

  Просторни план Костолачког лигнитског басена („Сл. гласник РС“, број 01/13). Обрађивач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије. Област: заштита животне средине, СПУ

  Просторни план града Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“, број 10/12). Обрађивач:
  СПУ Просторног плана Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 88/10). Обрађивач: Републичка агенција за просторно планирање. Члан тима, развој методологије, дефинисање циљева и индикатора, евалуација алтернатива.

  „Evaluation of Sida’s support to the Swedish Environmental Protection Agency’s co-operation with environmental authorities in the Western Balkan, 2005–2009“, члан тима, 2009.

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  ИКС – Инжењерска комора Србија, матична секција планерa

  AППС – Асоцијације просторних планера Србије

  IAIA – International Association for Impact Assessment

  AESOP – The Association of European Schools of Planning

  RSA – Regional Studies Association

  LPR – International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights

  ISOCARP – International Society of City and Regional Planners

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Члан научног одбора XI Научно-стручне конференције са међународним учешћем “Градитељско наслеђе и урбанизам”, [XI Scientific-Professional Conference “Architectural Heritage and Urban Planning”], одржане 27. маја 2021. године у Београду. Организатори конференције: Завод за заштиту споменика културе града Београда и Институт за архитектуру и урбанизам Србије

  Члан организационог одбора Х научно-стручне конференције са међународним учешћем „Културно наслеђе: ризици и перспективе“ [X Scientific-Professional Conference “Cultural Heritage: Risks And Perspectives”], одржане 27. маја 2019. године у Београду. Организатори конференције: Завод за заштиту споменика културе града Београда и Институт за архитектуру и урбанизам Србије

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Од 2015. године је члан Издавачког савета ИАУС-а.

  Међународни научни часопис „Spatium“, издање ИАУС – Заменик главног и одговорног уредника у периоду 2014 – 2015. год. Од 2016. године члан Уредништва.

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  Члан комисије за оцену доктората Tearner-Smith Desiree „Towards a narratology of planning stories of a South African gold mining town“, одбрањеног 24.04.2019. године на Faculty of Engineering, Built Environment and Information Technology, University of Pretoria, South Africa.

  Члан комисије за оцену доктората Марије Цветиновић „Urban Development Processes. Methodological Investigation into the Complexity and Dynamics of Post-socialist Cities: Case Study of Savamala Neighbourhood in Belgrade, Serbia“, одбрањеног 11.10.2017. на Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL CODEV, Швајцарскa.

  1. октобра 2017. на универзитету EPFL – the École polytechnique fédérale de Lausanne у Швајцарској, излагање студентима билатералног пројекта EPFL CODEV и ИАУС: SPUDS – A Support to Process of Urban Development in Serbia https://memento.epfl.ch/event/post-socialist-urban-development-the-example-of–2/
  2. децембра 2016. у Институту за европске студије у Београду на трибини „Нови европски регионализам и поуке за решавање питања регионалног управљања и планирања“ са Вујошевић, М. и Зековић, С., предавање „Погранична подручја у новијем европском регионализму“. http://www.ies.rs/sr/15-децембар
  3. марта 2016. у Инжењерској комори Србије у Београду, програм континуираног професионалног усавршавања чланова ИКС из области националног програма обуке. Назив предавања: „Утицај рударских активности на становништво и друштвени развој, са примерима Колубарског, Костолачког и Борско-Мајданпечког региона“; http://www.ingkomora.org.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6779%20%20&prijava=1&post=0

  23-26. фебруара 2016. у Институту за архитектуру и урбанизам Србије, у оквиру SCOPES пројекта “SPUDS – Support to Process of Urban Development in Serbia”, предавач и организатор радионице за студенте докторских студија „Пост-социјалистички развој градова у Србији – улога учешћа јавности и вредновања планова и пројеката“. Предавања „Различите интерпретације партиципације и њена корист за актере“ и „Процене еколошких и социјалних утицаја“. http://www.spuds.edu.rs/workshoplink/PhD%20radionica%20-%20flyer.pdf

  1. октобра 2015. у Институту за архитектуру и урбанизам Србије, у оквиру SCOPES пројекта “SPUDS – Support to Process of Urban Development in Serbia”, предавач и организатор међународне радионице за урбанисте и архитекте „Urban Planning Methods and Instruments: Lessons and Application in Post-socialist Cities“. Предавање „Social Impacts of Megaprojects and their Evaluation“, http://www.spuds.edu.rs/workshoplink/Expert%20workshop%20programme%202015-10-25.pdf
  2. маја 2015. у Инжењерској комори Србије, предавач (са Вујошевић, М., Зековић, С., Крунић, Н., Т. Бајић и Петрић, Ј.) у оквиру програма континуираног професионалног усавршавања чланова ИКС из области националног програма обуке. предавањe „Флексибилни градови у условима климатских промена: Пример међународног научног пројекта TURaS“; http://www.ingkomora.org.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6477%20%20&prijava=1&post=0

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  LinkedIn: www.linkedin.com/in/tamarama/

  ORCID ID: 0000-0003-4827-5065

  Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Tamara-Maricic

  Academia: https://iaus.academia.edu/TamaraMaricic

  Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZwcOCx4AAAAJ&hl=en&oi=ao

  Scroll to Top