Претрага
Close this search box.

Резултати конкурса за доделу награда „Милорад Мацура“ и „Димитрије Перишић“ за 2022. годину

Годишња награда из области архитектуре и урбанизма „Милорад Мацура“

Комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишње награде „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма, разматрала је две пристигле пријаве на предлог Универзитета у Београду – Архитектонског факултета: мастер рад под називом Примена биофилног дизајна у циљу регенерације: Парк еколошке и психолошке обнове, ауторке Милице Брајовић, и мастер рад под називом Архитектонски идентитети – Јапански павиљон: Улога светлости у креирању архитектонског идентитета, ауторке Драгане Барбулов.

Након увида у оба мастер рада, Комисија је једногласно донела следећу одлуку:

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма у школској години 2021/2022, додељује се Милици Брајовић, за рад под називом „Примена биофилног дизајна у циљу регенерације: Парк еколошке и психолошке обнове“, одбрањен на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, под менторством проф. др Александре Ступар.

Комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишње награде „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма, разматрала је четири пристигле пријаве докторских дисертација, и то: 1) предлог Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, за дисертацију под називом „Инструментализација феномена флуидности у архитектури XXI века“, ауторке др Бојане Јерковић-Бабовић; 2) два предлога Грађевинско – архитектонског факултета – Универзитета у Нишу, за дисертацију под називом: „Плански оквир и смернице за развој малих градова у процесу демографског, просторног и функционалног опадања – пример Региона Јужне и Источне Србије“, ауторке др Милице Љубеновић, као и дисертацију под називом „Утицај промена физичке и функционалне структуре подручја вишеспратног становања на квалитет живота становника у условима постсоцијалистичке трансформације на примеру града Ниша“, ауторке др Јелене Ђекић; и 3) предлог Факултета техничких наука у Новом Саду, Департмана за архитектуру и урбанизам, за дисертацију под називом: „Просторно-временски обрасци коришћења јавних простора у централним пешачким зонама градова Војводине“, аутора др Стефана Шкорића.

Након увида у све четири дисертације, Комисија је једногласно донела следећу одлуку:

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма у школској години 2021/2022, додељује се др Бојани Јерковић-Бабовић, д.и.а, за дисертацију под називом „Инструментализација феномена флуидности у архитектури XXI века“, одбрањену на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, чији је ментор проф. др Владимир Мако.

Годишња награда из области просторног планирања „Димитрије Перишић“

Комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишње награде „Димитрије Перишић“ за најбољи мастер рад из области просторног планирања разматрала је једну пристиглу пријаву мастер рада на предлог Универзитета у Београду – Географског факултета за рад под називом „Значај и проблематика изградње малих хидроелектрана у Републици Србији“ чија је ауторка Јована Јевтовић.

Након увида у кандидовани мастер рад, Комисија је једногласно донела следећу одлуку:

Годишња награда „Димитрије Перишић“ за најбољи мастер рад из области просторног планирања у школској години 2021 /2022 додељује се Јовани Јевтовић, за рад „Значај и проблематика изградње малих хидроелектрана у Републици Србији“, одбрањен октобра 2022. године на Универзитету у Београду – Географском факултету, а под менторством проф. др Дејана Филиповића.

Комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишње награде „Димитрије Перишић“ за најбољу докторску дисертацију из области просторног планирања размотрила је једну пристиглу пријаву докторске дисертације на предлог Универзитета у Београду – Географског факултета за дисертацију под називом „Картирање просторних конфликата и израда сценарија просторног развоја Браничевског округа“, чија је ауторка др Марија Живковић.

Након увида у кандидовану дисертацију, Комисија је једногласно донела следећу одлуку:

Годишња награда „Димитрије Перишић“ за најбољу докторску дисертацију из области просторног планирања у школској години 2021/2022 додељује се др Марији Живковић, за докторску дисертацију „Картирање просторних конфликата и израда сценарија просторног развоја Браничевског округа“, одбрањену јуна 2022. године на Универзитету у Београду – Географском факултету, урађену под менторством проф. др Дејана Филиповића.

Scroll to Top