Претрага
Close this search box.

Пројекат препарцелације к.п. 8852 и 8853 КО Црни Врх

Реализација: 2010.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: ЈП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 0,1 ha

Scroll to Top