Претрага
Close this search box.

Пројекат парцелације к.п. 4117 КО Ћуштица

Реализација: 2010.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: ЈП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 0,4 ha

Scroll to Top