Претрага
Close this search box.
Milena-Milinkovic

Milena Milinković

мастер библиотекар
научни сарадник
Т: 381 11 3207310
М: milenam@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  доктор филолошких наука у области библиотекарства (Универзитет у Београду – Филолошки факутет, Катедра за библиотекарство и информатику, 2022)

  мастер библиотекар (Универзитет у Београду – Филолошки факутет, Катедра за библиотекарство и информатику, 2013)

  дипломирани библиотекар информатичар (Универзитет у Београду – Филолошки факутет, Катедра за библиотекарство и информатику, 2011)

  Професионални називи и лиценце

  European Computer Driving Licence – ECDL Profile  Certificate (ECDL Profile sertifikat) (2015)

  стручни испит из области библиотекарства и информатике (2013)

  лиценца за креирање библиографских записа у систему COBISS.SR (2009)

  Радно искуство

  од 2023. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2018- 2023 истраживач-сарадник у Институту за  архитектуру и урбанизам Србије

  2017-2018 истраживач-приправник у Институту за  архитектуру и урбанизам Србије

  2014-2017 стручни сарадник у Институту за  архитектуру и урбанизам Србије 

  од 2011. библиотекар у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  1990-2011. запослена у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  Милена Милинковић (2022) Развој библиотечких и језичких ресурса за организовање и проналажење информација о просторном планирању, докторска дисертација, Универзизтет у Београду – Филолошки факутет. https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21290

  Милена Милинковић (2022) Примена TXM алата за анализу корпуса просторних планова. Инфотека – часопис за дигиталну хуманистику, 22(1), 32-51. https://infoteka.bg.ac.rs/ojs/index.php/Infoteka/article/view/2022.22.1.2_sr

  Milena Milinković, Jasna Petrić and Ana Niković (2019) Publishing and spatial planning – the driving role of the institute through the prism of the journal Savremene urbanističke teme (1961-1981), Spatium, 42, 23-34. https://doi.org/10.2298/SPAT1942023M

  Милена Милинковић, Ана Никовић и Јасна Петрић (2019) Часопис Зборник радова (1961-1975): анализа и библиографија, Архитектура и урбанизам, 48, 7-18. https://doi.org/10.5937/a-u0-22139

  Сњежана Фурунджић, Милена Милинковић и Сања Сланкаменац (2018) Библиотеке у домовима за стара и одрасла лица Установе Геронтолошки центар Београд, Баштина, 45, 89-107. https://doi.org/10.5937/bastina1845089F

  Милена Милинковић (2018) Часопис архитектура и урбанизам – библиометријска анализа, Архитектура и урбанизам, 47, 7-24. https://doi.org/10.5937/a-u0-19312

  Јасна Петрић и Милена Милинковић (2017). Појмовник просторног планирања, (Посебна издања бр. 81), Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, стр. X, 351, ISBN: 978-86-80329-88-8. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_408

  Сњежана Фурунџић, Милена Милинковић и Никола Крсмановић (2017). Мерење задовољства корисника библиотека: примена Servqual модела. У: Богдан Трифуновић (ур.) Kорисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције: зборник радова са XIII међународне конференције БДС Београд, 13-14. децембар 2016= Београд, стр. 201-233. ISBN 978-86-87177-13-0. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_325

  Милена Милинковић (2016). Библиометријска и цитатна анализа часописа SPATIUM. Инфотека – часопис за дигиталну хуманистику 16, 1-2: 72-98. https://infoteka.bg.ac.rs/ojs/index.php/Infoteka/article/view/2016.16.1_2.4_sr

  Милена Милинковић (2016). Приказ архивске грађе Института за архитектуру и урбанизам Србије (Научно-истраживачки радови, НИР 2 – НИР 8). Архитектура и урбанизам 42 : 48-65. https://doi.org/10.5937/a-u0-11076

  Snježana Furundžić, Milena Milinković i Nikola Krsmanović (2016). „Primena SERVQUAL modela u merenju zadovoljstva korisnika Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković““. U: Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције: зборник резимеа са XIII Konferencije Bibliotekarskog društva Srbije. Београд : Библиотекарско друштво Србије, 2016, 64-65. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_687

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Друштво за језичке ресурсе и технологије
  Библиотекарско друштво Србије
  Секција библиотекара и књижничара Заједнице института Србије

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Члан организационог одбора XI научно-стручне конференције Градитељско наслеђе и урбанизам, Београд, 2021. године.
  Члан организационог одбора XVI БДС међународне конференције, Београд, 2019. године.
  Члан организационог одбора 2. међународне научне конференције RESPAG, Београд, 2013. године

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Секретар часописа Spatium (од 2015. године)
  Секретар часописа Архитектура и урбанизам (од 2011. године)
  Секретар Издавачког савета Института за архитектуру и урбанизамСрбије (од 2015. године)

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Google Scholar

  ResearchGate

  eНаука

  Scopus

  Clarivate (WoS)

  E-CRIS

  РАУмПлан

  Scroll to Top