Претрага
Close this search box.
др Наташа Даниловић Христић

др Наташа Даниловић Христић

дипломирани инжењер архитектуре
виши научни сарадник
Т: + 381 11 3207 346
М: natasadh@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  доктор техничких наука у области архитектуре и урбанизма (Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 2010);
  магистар техничких наука у области архитектуре и урбанизма (Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 2001);
  дипломирани инжењер архитектуре (Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 1995)

  Професионални називи и лиценце

  лиценца 200 одговорног урбанисте (2003);

  лиценца 300 одговорног пројектанта (2007);

  Уверење о положеном стручном испиту, 1997.

  Радно искуство

  од 2020. виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2017-2020. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2001-2017. ЈУП Урбанистички завод Београда, одговорни урбаниста, директор Сектора за регулационо планирање, технички директор;

  1996-2001. Simex Engineering, пројектовање и извођење радова.

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2017-2019 Научно-истраживачки пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“ ев. бр. TР36036.

  2018-2021 Међународни пројекат “ConnectGREEN“ (Interreg, Danube Transnational Programme DTP 072-2.3), “Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin“ – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, руковођење WP5: Stakeholders network and mainstreaming connectivity

  Руковођење пројектом
  2023 ,, Сигурност жена и девојчица у јавним просторима“ UN Women, Mапа пута за спровођење мера урбане безбедности у оквиру урбанистичког планирања

  Најзначајније награде и признања

  2021. Признање у категорији ,,Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене“, 30. Међународни Салон урбанизма, Ниш, Рад: Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац, група аутора.

  2020. Признање у категорији ,,Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене“, 29. Међународни Салон урбанизма, Крагујевац, Рад: Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита ,,Јадар“,  група аутора.

  2019. Признање у категорији “Планови детаљне регулације“, 28. Међународни Салон урбанизма, Ниш, рад: План детаљне регулације “Драгуљ“ у Костолцу, руководилац тима, одговорни урбаниста. 2019. Велика награда за рад: 28. Међународни Салон урбанизма, Ниш, Стратегијa одрживог и интегралног урбаног развоја у Републици Србији до 2030. године,  у категорији “Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене“, члан тима.

  2018. Признање у категорији “Планови детаљне регулације“, 27. Међународни Салон урбанизма, Рума, за рад План детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће, градске општине Стари град и Нови Београд, члан синтезног тима.

  2016. Прва награда у категорији “Истраживања и студија из области просторног и урбанистичког планирања“.25. Међународни Салон урбанизма, Сремска Митровица, Рад: Приручник за отворене јавне просторе – Град Београд. Члан радног тима.

  2013. Трећа награда у категорији публикација 22. салону урбанизма у Нишу, за монографију: „Безбедност урбаних простора“.

  2012. Годишња награда „Милорад Мацура“ Института за архитектуру и урбанизам Србије, за најбољу докторску дисертацију одбрањену на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у школској 2010/2011.

  2008. Друга награда (у категорији публикација) на 17. Међународном салону урбанизма у  Бијељини, за публикацију: „Сигурнији јавни простори, студија о безбедности јавних градских простора у Београду“.

  2007.   Признање на 17. Међународном салону урбанизма у Нишу, у  категорији публикација, за рад „Безбеднија места – систем планирања и превентива криминала“.

  2002.  „Посебна награда за младе научнике – магистре наука“, за најбољи магистарски рад, на основу конкурса Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  (М14) Stefanović, N., Danilović Hristić, N. (2021), Implementation of the Sustainable Development and Protection of the Cultural Heritage in Different Levels of Spatial and Urban Planning – Case Study of the Republic of Serbia. In: Turcanu-Carutiu, D. (Ed) Heritage – New Paradigm. IntechOpen, London. https://doi:10.5772/intechopen.99056, ISBN 978-1-83969-621-3

  (М14) Danilović Hristić, N., Stefanović N. (2019), The Public Awereness and Inclusivity in the Planning Process. In: Editor(s): Vaništa Lazarević, E., Vukmirović, M., Krstić-Furundžić, A., Đukić, A. (2019) Keeping Up with Technologies to Create the Cognitive City. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, Chapter Thirteen, pp.179-191, ISBN-13: 978-1-5275-2048-6, ISBN-10: 1-5275-2048-X https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4964-6.ch013

  (M14) Stefanović N., Josimović B., Danilović Hristić N. (2018), Models of Implementation of Spatial Plans – Theoretical Approach and Case Studies for Spatial Plans for the Special Purpose Area. In: Ergen, Y. (Ed) An Overview of Urban and Regional Planning. IntechOpen, London. Chapter 4, pp. 59-81, ISBN 978-1-78984-835-9, Print ISBN: 978-1-78984-834-2, https://www.intechopen.com/chapters/61829

  (M22) Danilovic Hristic, N., Stefanovic, N., Hristov, M. (2023), Implementation Instruments for Developing Sustainable Tourism on Recultivated Land in the Middle Danube Flow. Sustainability, Special Issue „Frontier Progress in Sustainable Tourism: Stakeholder, Society, and Environment Perspectives“, Vo. 15 , Issue 9, 7724 , pp.1-20, https://www.mdpi.com/2071-1050/15/9/7724#

  (M22) Danilović Hristić, N., Lalošević, M., Stefanović, N. (2023), Implementation of Urban Solution for new Faculty Facilities within Spatial Historical and Cultural Units – A Case Study of Belgrade, Serbia. Sustainability, Special Issue „The Role of Cultural Heritage in Promoting the Sustainable Development of Cities and Territories“, Vo.l 15, Issue 6, 5590, pp. 1- 22. https://www.mdpi.com/2071-1050/15/6/5590# ISSN 2071-1050

  (M22) Stefanović, N.; Danilović Hristić, N.; Petrić, J. (2023), Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics—Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia. Sustainability, Special Issue „Spatial Planning and Sustainable Energy Development“, Vol. 15, Issue 2, 1736. pp. 1- 18. https://www.mdpi.com/2071-1050/15/2/1736#

  (M22) Danilović Hristić N., Stefanović N., Milijić S., (2020), Danube’s river cruises as a strategy for representing the historical heritage and developing of cultural tourism in Serbia, Sustainability, MDPI Basel, 2020/12, Special issue 24, 10297, https://www.mdpi.com/2071-1050/15/2/1736#

  (M23) Stefanović N., Danilović Hristić N., Krstić P., (2021), Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning – Belgrade Waterfront Project, Baltica Journal, Vol. 34, No 11, ISSN 0067-3064;

  (M23) Stefanović N., Krunić N., Danilović Hristić N., (2021), The Spatial and Planning Aspect of Solving the Issue of Radioactive Waste Disposal in the Republic of Serbia, Nuclear Technology & Radiation Protection, Vol. 36, No 1, 2021, pp 38-49, https://doi.org/10.2298/NTRP210119011S

  (M23) Danilović Hristić, N., Stefanović, N. (2020), Does appearance of the migrants change citizens perception of the public space? Case study of Belgrade, Serbia. Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development, Vol 15, No. 1, 2020, pp. 71-80;

  (M23) Stefanović, N., Danilović Hristić, N., Josimović, B. (2017), Тhe Spatial and Urban Planning Concerns Related to Nuclear Facilities Locations – Case Study of the Vinča Institute Location, Nuclear Technology & Radiation Protection, Vol. XXXII, No 1, 2017, pp. 99-108, http://doi.org/10.2298/NTRP1701099S., http://ntrp.vinca.rs/2017_1/Stefanovic_2017_1.pdf

  (M24) Stefanović, N., Danilović Hristić, N. (2023), The Role of Transport Analysis of Planned Content in Large Urban Projects. Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering (FU Arch Civ Eng), Vol. 21, No. 1, pp. 73- 94, https://doi.org/10.2298/FUACE221227006S

  (М24) Лалошевић, М., Даниловић Христић, Н., Стефановић, Н. (2022) Анализа испуњености критеријума за изградњу високог објекта на локацији – студија случаја контролног торња на аеродрому ,,Никола Тесла’’ у Београду. Архитектура и урбанизам, 55, стр. 47-60, https://doi.org/10.5937/a-u0-38736

  (М24) Ненковић Ризнић, М., Даниловић Христић, Н., Симоновић Алфиревић, С. (2022) Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања. Архитектура и урбанизам 56, стр 35-45, Online first https://doi.org/10.5937/a-u0-37128 https://doi.org/10.5937/a-u0-37128

  (M24) Hristov, M., Danilović Hristić, N., Stefanović, N. (2021), Impact of Overtourism on Urban Life. Spatium 45, pp. 59-66, UDC 711.5:338.48 https://doi.org/10.2298/SPAT2145059H

  (M31) Danilović Hristić, N., Nenković-Riznić, M., Stefanović, N. (2022), Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces. 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’, STRAND, Belgrade, Serbia, 2nd-3rd December 2022. Book of Abstracts pp. 52, Proceedings (CD) pp. 155-161, ISBN 978-86-89111-28-6.

  (M31) Nenković-Riznić, M., Danilović Hristić, N., Simonović Alfirević, S. (2022), New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue. 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’, STRAND, Belgrade, 2nd-3rd December 2022. Book of Abstracts pp. 65, Proceedings (CD) pp. 287-292, ISBN 978-86-89111-28-6.

  (M42) Стефановић, Н,. Крунић, Н., Ненковић–Ризнић, М., Даниловић Христић, Н. (2017) Новији аспекти планирања подручја посебне намене у Србији – искуства и препоруке. Институт за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС, Београд, ISBN 978-86-80329-89-5, CIP- 711(497.11) 502.1:711(497.11), COBISS.SR-ID 254278924

  (M42) Даниловић Христић, Н. (2013) Безбедност урбаних простора, Београд: Orion Art, ISBN 978-86-83305-82-7.

  (M42) Даниловић, Н. (2003) Грађевинско земљиште у процесу транзиције, Београд: Задужбина Андрејевић, ISBN 86-7244-350-0.

  Најзначајнији стручни резултати

  План детаљне регулације Туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 29/21) – руководилац израде;

  План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110 kV бр. 151/2 ТС Панчево 2 – ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба број 99 на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 20/21) – руководилац израде;

  План детаљне регулације брзе саобраћајнице IБ реда Шабац – Лозница у општини Богатић и државног пута IБ реда Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), (,,Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 23/2019.) – руководилац израде;

  План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на административној територији града Лозница (,,Сл. лист града Лознице“, бр. 4/2020. и измена и допуна бр. 26/2020.) – руководилац израде;

  План детаљне регулације нове деонице дела државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лозница  (,,Сл. лист града Лознице“, бр. 24/2020) – руководилац израде;

  План детаљне регулације државног пута IБ реда Шабац-Лозница у Шапцу (,,Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 35/2020.) – руководилац израде;

  План детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју “Парка пријатељства“ – Ушће, градске општине Нови Београд и Земун („Службени лист града Београда“, бр. 35/19) – руководилац израде;

  План детаљне регулације пристаништа „Драгуљ“ у Костолцу („Службени лист града Пожаревца“, бр. 04/19) – руководилац израде;

  Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“ („Службени гласник РС“, број 26/20) –члан радног тима;

  Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац („Службени гласник РС“, број 7/21) – члан радног тима;

  Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш- граница Републике Мекедоније („Службени гласник РС“, број 100/21) – руководилац израде;

  Просторни план подручја посебне намене регионалног колубарског система снабдевања водом („Службени гласник РС“ бр. 123/21), члан радног тима.

  Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације („Службени гласник Републике Србије“, бр. 67/22), члан радног тима.

  Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак – Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд- Јужни Јадран, доница Београд-Пожега), („Службени гласник РС“, бр.14/23), одговорни урбаниста, члан синтезног тима.

  Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА реда А5 (Е-761) („Службени гласник РС“ бр. 46/23), члан синтезног  тима.

  Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник”  („Службени гласник РС“, бр. 81/23), одговорни урбаниста, члан синтезног тима.

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  од 2021. члан Управног одбора Институтa за архитектуру и урбанизам Србије

  од 2018. члан Научног већа Института за архитектуру и урбанизам Србије

  2013-2017. председник Матичне секције урбаниста Инжењерске коморе Србије и члан Управног одбора;

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Чланство у већем броју организационих и научних одбора.

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Уређивачки одбор националног часописа међународног значаја SPATIUM (од 2021).

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  2018-2023. рецензент књига, радова у међународним и националним часописима, и за међународне и националне конгресе и симпозијуме.

  од 2018. ментор у Институту за архитектуру и урбанизам Србије докторанту на Архитектонском факултету Универзитета у Београду;

  од 2018. члан више комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије и Архитектонског факултета Универзитета у Београду за избор у научна звања. од 2005. редован гост предавач у одржавању наставе на Архитектонском и Грађевинском факултету Универзитета у Београду

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nata%C5%A1a-danilovi%C4%87-hristi%C4%87-79907545/

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4678-8521

  Scroll to Top