Претрага
Close this search box.
др Наташа Чолић

др Наташа Чолић

мастер инжењер урбанизма
научни сарадник
Т: + 381 11 3207 348
М: natasac@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  Докторирала у области одрживог урбаног развоја на Heriot-Watt University, School of Energy, Geoscience, Infrastructure and Society у Единбургу, Уједињено краљевство Велике Британије и Северне Ирске, 2016 као стипендиста универзитата Heriot-Watt (James-Watt стипендија за истраживања у оквиру докторских студија);

  Mагистрирала у области територијалног развоја на Newcastle University, School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle Upon Tyne, Уједињено краљевство Велике Британије и Северне Ирске, 2011;

  Дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, 2010.

  Радно искуство

  Од 2019. Научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2018-2019. Истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2016-2017. Истраживач у оквиру пројекта “ESPON Compass” при University College Dublin, Република Ирска;

  2013-2015. Сарадник у настави у оквиру пројекта “Deep Water – Urban Flooding in the 21st Century”, School for Energy, Geoscience, Infrastructure and Society, Heriot-Watt University, Единбург, Уједињено краљевство Велике Британије и Северне Ирске;

  2012. Фацилитатор партиципативних процеса у изради урбанистичких планова при Програму за урбани развој у оквиру GIZ пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији”, Београд;

  2012-2013. Архитекта приправник у ЈП Урбанистички завод Београда.

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2023.  “Country profile of Serbia for the Knowledge and Communication Platform of the Academy for Territorial Development in the Leibniz Association”, пројекат финансиран од стране Академије за територијални развој у Лајбницу (Лајбниц, Немачка) – координатор;

  2023. „Безбедност жена и девојчица у јавном простору“, пројекат финансиран од стране UN WOMEN – експерт у области партиципације грађана и учешћа стејкхолдера;

  2022. „Herausforderungen der Wettbewerbsfähigkeit von Kurorten in Deutschland und Serbien“ („Изазови конкурентности бањских места у Немачкој и Србији“), пројекат Баварске алијансе за истраживање (Bayerische Forschungsallianz);

  2021-2023. Green, livable, and resilient cities, Serbia: Strengthening Sustainable and Resilient Urban Development- Component 1 Selection # 1275674 Strengthening capacities of Local Self-Governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments expert, пројекат финансиран од стране Светске банке – експерт у области партиципације грађана и учешћа стејкхолдера;

  2020-2024. “Gender- and Climate- Just cities and regions”, пројекат финансиран од стране Академије за територијални развој у Лајбницу (Лајбниц, Немачка);

  2020-2023. “Gender- and Climate- Just cities and regions”, Academy for Territorial Development in the Leibniz Association (Leibniz, Germany);

  2018-2019. “Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience (CLEVER) – међународни SMF INTERREG DTP пројекат (DTP-SMF1-187);

  2018-2020. „Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији” (ИИИ 47014);

  2016-2017. “ESPON Compass – Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe”;

  Најзначајније награде и признања

  Велика награда Салона урбанизма на 28. Међународном салону урбанизма, Ниш, 8-13.11.2019. Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. Аутори: Мр Ђорђе Милић, др Синиша Тркуља, др Зоран Радосављевић, проф др Марија Максин, др Славка Зековић, др Марина Ненковић-Ризнић, др Божидар Манић, др Омиљена Џелебџић, доц. др Александар Ђукић, проф. др Игор Јокановић, др Јасна Петрић, др Ана Никовић, др Наташа Даниловић-Христић, др Тања Бајић, др Наташа Чолић, МА Борјан Бранков, Харалд Милер, др Ратка Чолић, Драго Бабић, Јохан Гаули, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије уз техничку подршку ГИЗ/АМБЕРО и Института за архитектуру и урбанизам Србије ИАУС, руководилац пројекта: др Р. Чолић, Изложбени каталог 28. Међународни салон урбанизма, 8-13. новембар, 2019. Ниш: Удружење урбаниста Србије;

  Номинацијa за Мекфарлан награду за докторат од изузетног значаја / “MacFarlane prize for outstanding postgraduate doctoral research” у школској 2016-2017. години, School of Energy, Geoscience, Infrastructure and Society, Heriot-Watt University у Единбургу (новембар 2016. године);

  Првa наградa на конференцији Утицајни докторски истраживачки пројекти / “PGR Research Impact: Making a Difference Event” коју јој је додилила School of Energy, Geoscience, Infrastructure and Society, Heriot-Watt University у Единбургу (март 2016. године).

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  Поглавље у међународној монографији

  Čolić, N., Dželebdžić, O., Čolić, R. (2023). Building on Recent Experiences and Participatory Planning in Serbia: Toward a New Normal. In: Lissandrello, E., Sørensen, J., Olesen, K., Steffansen, R.N. (eds) The ‘New Normal’ in Planning, Governance and Participation. The Urban Book Series. Springer, Cham., pp 41-56, https://doi.org/10.1007/978-3-031-32664-6_4

  Рад у међународном часопису и научном часопису међународног значаја

  Pantić, M., Čolić, N. (2023) Digital Participation Framework for Mountain Areas in Serbia, Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 68, pp. 78-95. http://dx.doi.org/10.24193/tras.68E.5

  Živanović-Miljković, J., Dželebdžić, O., Čolić, N. (2022) Land-Use Change Dynamics of Agricultural Land within Belgrade–Novi Sad Highway Corridor: A Spatial Planning Perspective, Land, Vol. 11, No. 10, pp. 1691. https://doi.org/10.3390/land11101691  

  Čolić, N., Nedović-Budić, Z. (2021). Public interest as a basis for planning standards in urban development: state-socialist and post-socialist cases in Serbia, Journal of Planning Education and Research, https://doi.org/10.1177/0739456X211051421

  Čolić, R., Milić, Đ., Petrić, J., Čolić, N. (2021). Institutional capacity development within the national urban policy formation process – participants’ views, Environment and Planning C: Politics and Space, https://doi.org/10.1177/23996544211002188

  Pantić, M., Čolić, N., Milijić, S. (2021). Golija-Studenica Biosphere Reserve (Serbia) as a Driver of Change, eco.mont – Journal on Protected Mountain Areas Research and Management, Vol. 13, pp. 58-69. https://dx.doi.org/10.1553/eco.mont-13-sis58

  Čolić, N., Manić, B. Niković, A., Brankov, B. (2020). Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER, Spatium International Review, No. 43, pp. 26-34. https://doi.org/10.2298/SPAT2043026C

  Čolić, N., Dželebdžić, O. (2018). Beyond formality: A contribution towards revising the participatory planning practice in Serbia, Spatium International Review, No. 39, pp. 17-25. https://doi.org/10.2298/SPAT1839017C

  Čolić, N. (2017). Operationalizing the public interest in the local planning context of Serbia, Spatium International Review, No. 38, pp. 10-17. https://doi.org/10.2298/SPAT1738010C

  М100 Студија, експертиза

  COMPASS – Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe, Final Report Luxembourg: ESPON EGTC. (2018). Authors: Nadine, V., Fernández, A. M. M., Zonneveld, W., Stead, D., Dąbrowski, M., Piskorek, K., Sarkar, A., Schmitt, P., Nordregio, L. S., Cotella, G., Janin Rivolin, U., Solly, A., Berisha, E., Pede, E., Komornicki, T., Goch, K., Bednarek-Szczepańska, M., Degórska, B., Szejgiec-Kolenda, B., Śleszyński, P., Seardo, B. M., Lüer, C., Böhme, K., Nedović-Budić, Z., Williams, B., Varghese, J., Čolić, N., Knaap, G., Csák, L., Faragó, L., Mezei, C., Kovács, I. P., Pámer, Z., Reimer, M., Münter, A. https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/1.%20COMPASS_Final_Report.pdf

  COMPASS – Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe, Final Report – Additional Volume 5, Additional Countries Feasibility Report. Luxembourg: ESPON EGTC. (2018). Authors: Nadine, V., Cotella, G., Berisha, E., Nedović-Budić, Z., Čolić, N., and Erkut, G. https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/6.%20Volume_5_Additional_countries.pdf

  Најзначајнији стручни резултати

  Стратегијa одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године („Службени гласник РС”, број 47/19) – фацилитатор партиципативног процеса израде стратегије и коаутор тематске области „Друштвено благостање”;

  Водич за партиципацију у планирању урбаног развоја – Публикација у оквиру GIZ/АMBERO пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” у сарадњи са Програмом за урбани развој (2013). Aутори: Р. Чолић, Ђ. Мојовић, М. Петковић, Н. Чолић. AMBERO consulting. ISBN: 978-86-914025-1-8. – фацилитатор партиципативних процеса у изради урбанистичких планова и коаутор Водича за партиципацију у планирању урбаног развоја.

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Urban Europe Research Alliance – UERA
  International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR);
  Science, Technology, Engineering and Mathematics – STEM Ambassador Hub (Edinburgh, UK);
  Institute for Social Policy, Housing, Equalities Research Alumni, Heriot-Watt University (Edinburgh, UK)

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Технички уредник научног часописа “Spatium” (од 2021);

  Уредништво часописа „Архитектура и урбанизам” (од 2020).

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  Гостујући предавач из области планирања урбаног развоја на мастер програму International Spatial Planning, School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University, Newcastle Upon Tyne, Уједињено краљевство Велике Британије и Северне Ирске (мастер академске студије, руководилац предмета Dr Suzanne Speak) (2014-2015);

  Сарадник у настави у оквиру научног пројекта “Deep Water – Urban Flooding in the 21st Century”, School for Energy, Geoscience, Infrastructure and Society, Heriot-Watt University, Единбург, Уједињено краљевство Велике Британије и Северне Ирске (мастер академске студије, руководилац prof Grant Wright). Учествовала је као ментор на међународним радионицама на тему јачања капацитета и подизања свести грађана у циљу одбране од поплава у Шкотској (2013-2015).

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  https://www.researchgate.net/profile/Natasa-Colic

  https://www.linkedin.com/in/natasa-colic-79064779/ https://orcid.org/0000-0002-6065-5143

  https://orcid.org/0000-0002-6065-5143

  Scroll to Top