Претрага
Close this search box.
др Јелена Басарић

др Јелена Басарић

дипломирани просторни планер
научни сарадник
Т: + 381 11 3207 311
М: jelenab@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  доктор наука – гео науке (Универзитет у Београду – Географски факултет, 2021)

  мастер просторни планер (Универзитет у Београду – Географски факултет, 2010)

  дипломирани просторни планер (Универзитет у Београду – Географски факултет, 2008)

  Радно искуство

  од 2021. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2011-2021. истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2011-2019. „Одрживи просторни развоја Подунавља у Србији“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (ТР 36036)

  2011-2019. „Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стартешког истраживања, мишљења и управљања у Србији“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (III 47014)

  Најзначајније награде и признања

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  M10 Радови објављени у монографијама међународног значаја

  Basarić, J., Milijić, S. (2016) Potentials and limitations of spa tourism in Serbia, in Cvijanović D. at al. (eds.), Tourism in function of development of the Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Hotel management and tourism in Vrnjačka Banja, pp. 106-121, ISBN 978-86-89949-09-4, 978-86-89949-10-0

  M20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја

  Ristić V., Maksin M. Nenković-Riznić M., Basarić J. (2018) Land use evaluation for sustainable construction in a protected area – A case of Тara mountain national park, Journal of environmental management Vol 206. 2017 Dec 07, pp. 430-445, Elsevier, ISSN: 0301-4797, DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.09.080

  Petrić J., Maričić T., Basarić J. (2012) The population conundrums and some implications for urban development in Serbia, SPATIUM, No. 26, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, pg. 7-14. ISSN 1450-569X, https://doi.org/10.2298/SPAT1228007P

  M30 Зборници међународних научних скупова

  Bezbradica, Lj., Basarić, J. (2021) The role of planning regulation in protecting “Prvonek” basin and accumulation, in Gastescu P. and Bretcan P. (eds.), Conference proceedings: Water resources and wetlands, pp. 146-152, September 8-12, Tulcea, Romania ISSN 2285-7923

  Basarić, J., Bezbradica, Lj. (2016) Analysis of the Kolubara drainage basin and impacts of the river on the town of Valjevo and its surroundings, in Gastescu P. and Bretcan P. (eds.), Conference proceedings: Water resources and wetlands, pp. 146-152, September 8-10, Tulcea, Romania, ISSN 2285-7923

  Basarić, J., Milijić, S. (2016) Sustainable approach to tourism development in the Danube region in Serbia, in Lira S. et al. (eds.), International conference on Global tourism and sustainability, Greenlines institute, pp. 65-72, October 14-16, Lagos, Portugal, ISBN 978-989-8734-17-4, e-ISBN 978-989-8734-18-1

  M50  Радови објављени у научним часописима међународног значаја

  Ristić, V., Maksin, M., Basarić, J. (2016) Uloga zoniranja u strateškom planiranju zaštićenih područja u Srbiji: primer Nacionalnog parka Šar-planina, Arhitektura i urbanizam, Broj. 43, 2016, str. 61-68., ISSN 0354-6055 eISSN 2217-8074

  M70 Одбрањена докторска дисертација Басарић, Ј. (2021) Планирање простора за потребе туризма Доњег Подунавља у Србији, докторска дисертација, Београд, Универзитет у Београду, Географски факултет

  Најзначајнији стручни резултати

  (2021) – Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“, фаза нацрта плана

  (2021) – Просторни план општине Љиг, фаза нацрта плана

  (2019-2021) – Просторни план Републике Србије, фаза нацрта плана

  (2021) – Просторни план подручја посебне намене мешовитог војно-цивилног аеродрома „Морава“, фаза нацрта плана

  (2021) – Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом, усвојен („Службени гласник РС“, број 123/21)

  (2020) – Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Ниш, усвојен („Службени гласник РС“, број 117/20)

  (2019) – Уредба о изменама и допунама просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре, усвојен („Службени гласник РС“, број 55/19 и 62/19)

  (2017) – Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре, усвојен („Службени гласник РС“, број 102/17)

  Scroll to Top