Претрага
Close this search box.
Данијела Срнић

Данијела Срнић

дипломирани просторни планер
истраживач приправник
Т: + 381 11 3207 347
М: danijela@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  мастер просторни планер (Географски факултет Универзитета у Београду, 2016);

  дипломирани просторни планер (Географски факултет Универзитета у Београду, 2015).

  Радно искуство

  2021 – истраживач приправник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2017-2021. стипендиста докторанд Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

  Област истраживања

  Урбани системи; мрежа насеља; географски информациони системи; просторне анализе.

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2017-2019. „Одрживи развој Подунавља у Србији” (ТР 36036);

  2017- 2019. Attractive Danube: Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region.

  Најзначајније награде и признања

  2021. Награда на 30. међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији регионални планови и просторни планови подручја посебне намене за Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико Градиште – Голубац” и Просторни план подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутом Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега);

  2016. награда за најбољи мастер рад смера просторно планирање Географског факултета Универзитета у Београду.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  (M33) Srnić, D., Krunić, N., Gajić, A. (2021). Urban areas of Serbia – a new framework for spatial development. 7th Internatonal scientific conference Geobalcanica 2021 – Proceedings, 15-16 June, Ohrid, North Macedonia.

  (M33) Krunić, N., Gajić, A., Srnić, D. (2021). How system of settlements in Serbia will change? Geographic determinants of spatial-functional relationships of urban and rural areas. 7th Internatonal scientific conference Geobalcanica 2021 – Proceedings, 15-16 June, Ohrid, North Macedonia.

  (M84) Петрић, J., Џелебџић, O., Гајић, A., Срнић, Д. (2019). Графичка база података за праћење спровођења регионалних просторних планова.

  (M84) Џелебџић, O., Петрић, J., Гајић, A., Срнић, Д. (2019). Оцена показатеља просторног развоја Региона Шумадије и Западне Србије за 2016. годину, у контексту имплементације важећих регионалних просторних планова.

  (M24) Stefanović, N., Danilović-Hristić, N., Srnić, D. (2018). A Methodological Framework for the Integrated Planning of the Protection and Development of the Natural Resource Areas in Serbia – Case Study of the Spatial Plans for the Special Purpose Area for the Protected Natural Areas, Spatium, No. 40 (2), pp. 25-32.

  (M24) Krunić, N., Gajić, A., Srnić, D., Tošić, D. (2018). Spatial Aspects of Demographic Processes in Serbia, Stanovništvo, No. 56 (2): 23-38.

  Најзначајнији стручни резултати

  Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. (Нацрт);

  Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом („Сл. гласник РС”, број 123/2021);

  Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико Градиште – Голубац” („Сл. гласник РС”, број 07/2021);

  Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2 х 400 kV Бајина Башта – Обреновац („Сл. гласник РС”, број 54/2020);

  Просторни план подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутом Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега) („Сл. гласник РС”, број 2/2020);

  Просторни план подручја посебне намене парка природе „Златибор” („Сл. гласник РС”, број 02/2020);

  Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре („Сл. гласник РС”, број 62/2019);

  Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура” („Сл. гласник РС”, број 46/2019).

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Члан Асоцијације просторних планера Србије.

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  https://orcid.org/0000-0002-5181-0383

  https://www.researchgate.net/profile/Danijela-Srnic

  https://rs.linkedin.com/in/danijela-srnic-923968125

  Scroll to Top