Претрага
Close this search box.

„CLEVER – Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience“, Seed Money Facility Interreg Danube Transnational Programme, Project code DTP-SMF1-187

ИАУС сарађује са општином Баја Маре (Румунија) и Развојном Агенцијом Сјевер (Хрватска) у спровођењу пројекта CLEVER у оквиру Interreg Danube позива. CLEVER пројекат има за циљ да помогне у примени паметних, ефикасних и ефективних стратегија урбане обнове у партнерским градовима, кроз транснационални оквир који ће поставити иновативне партиципативне, управљачке, ЈПП и алате за финансирање, засноване на примени ИКТ инструмената, кроз методе заједничког и интегралног спровођења и праћења, и који су вођени од стране грађана. Главни пројекат има за циљ да омогући имплементацију интегралних и одрживих стратегија урбаног развоја, као и акционих планова за ревитализацију јавног простора.

CLEVER подржава партнере пројекта у идентификацији потенцијалних кандидата и пројектних партнера за будућу сарадњу у имплементацији главног пројекта. Током састанака партнера у општини Баја Маре (слика 1) и у Београду (слика 2), као и током последњег састанка у општини Баја Маре (слика 3), коришћена је методологија осмишљавања (дизајнирања) пројеката кроз разматрање предлога и комуникацију. Циљ је био да се препознају кључне теме за предлог главног пројекта, као и два алтернативна сценарија.

1. Главни пројекат – Оно што је заједничко за градове у дунавској регији је низак степен атрактивности јавних простора, како функционално тако и естетски.Променљиве потребе друштва, економске прилике као и потреба за очувањем животне средине упућују на то дасу нови модели и алати потребни за проактиван одговор на изазове у области интегралног урбаног развоја. CLEVER има за циљ развијање нових, дијалошких и комплементарних перспектива јавног простора широм региона. Интегрални приступ на транснационалном нивоу има за циљ да увећа капацитете управе како би испунили потребе друштва разменом знања и вештина. Током трајања CLEVER пројекта, партнери су припремили и послали главни пројекат- iCLEVER (интелигентно повезивање локација, искоришћавање вредности и повећање резилијентности) у оквиру Interreg Danube позива (Приоритет: Добро управљање у дунавског регији; Специфични циљ 4.1 – Побољшање институционалних капацитета за решавање великих друштвених изазова).

2. АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНАРИО 1: iSPHERE – Иновације у подстицању партиципативног и холистичког ангажовања за спремност у циљу одрживог коришћења природне и урбане културне баштине и ресурса. iSPHERE је предлог пројеката у оквиру Interreg Danube позива, приоритетна оса 2: дунавска регија одговорна за животну средину и културу, Специфични циљ 2.2: Подстицање одрживог коришћења природне и културне баштине и ресурса. Циљ пројекта је јачање колаборативног и интегралног приступа очувању и управљању разноликошћу културног наслеђа и урбаних ресурса у дунавском региону кроз приступ заснован на принципима одрживог развоја.

3. АЛТЕРНАТНИ СЦЕНАРИО 2: iSIGNAL – Интегрално, друштвено одговорно и иновативно управљање за навигацију имовине и локалитета ради увећања компетенција за пословну и друштвену иновацију. iSIGNAL је предлог пројекатау оквиру Interreg Danube позива (приоритетна оса 1 – Иновативан и друштвено одговоран дунавски регион, Специфични циљ 1.2– Повећање способности за пословну и друштвену иновацију). iSIGNAL се бави проблемима неједнакости у градовимаи пружа платформу за навигацију и повећање компетенција за пословне и друштвене иновације, утичући на флексибилност управљања урбаним развојем у системима градова.

Даљи развој CLEVER пројекта има за циљ да размотри и друге могућности финансирања и партнерстава за будуће позиве. Идеја је да се добије свеобухватно разумевање примера добре праксе за тему резилијентности, као идентификовање потенцијалних партнера и могућности финансирања за спровођење предлога пројекта.

Scroll to Top