Публицистика

O часопису Spatium

Од 1994. године у издању Института излази међународни часопис Spatium који се објављује на енглеском језику. Овај часопис има уредништво чији су чланови еминентни научни и стручни радници из земље и света. Уређује се по највишим стандардима одређеним за научне часописе, у складу са Актом о уређивању научних часописа које је донело Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије. Сви научни радови се рецензирају од стране два независна рецензента, уз примену принципа обостране анонимности за рецензенте и ауторе радова.

O часопису Архитектура и урбанизам

Часопис Архитектура и урбанизам је једини научно-стручни часопис у Србији који интегрално обрађује све теме из области архитектуре, урбанизма, историје архитектуре, просторног планирања, ентеријера, саобраћаја, грађевинарства, енергетске ефикасности, примене обновљивих извора енергије у зградарству итд. Такође је један од ретких часописа који објављује теоријске, истраживачке и аналитичке радове, како афирмисаних, тако и младих аутора у поменутим областима.

Архитектура и урбанизам је један од најзначајнијих часописа у овој области, са изузетно вредним ауторским текстовима. У часопису се приказују најзначајнија архитектонска, урбанистичка, планерска и грађевинска остварења. Позната имена из света архитектуре, урбанизма и просторног планирања су сарадници или чланови редакције. Готово трећина чланова редакције су еминентни међународни научници и стручњаци.

Scroll to Top