Month: October 2021

O часопису Spatium

Од 1994. године у издању Института излази међународни часопис Spatium који се објављује на енглеском језику. Овај часопис има уредништво чији су чланови еминентни научни и стручни радници из земље и света. Уређује се по највишим стандардима одређеним за научне часописе, у складу са Актом о уређивању научних часописа које је донело Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије. Сви научни радови се рецензирају од стране два независна рецензента, уз примену принципа обостране анонимности за рецензенте и ауторе радова.

Scroll to Top