Конкурс за доделу награда „Милорад Мацура“ и „Димитрије Першић“

Оглашава се конкурс за доделу награда Института за архитектуру и урбанизам Србије за најбоље мастер радове и докторске дисертације из облести архитектуре и урбанизма, и просторног планирања за 2021. годину.

Институт за архитектуру и урбанизам Србије традиционално додељује годишње награде за најбоље мастер радове и докторске дисертације одбрањене на факултетима универзитета у Србији, који имају департмане или катедре из области архитектуре, урбанизма и просторног планирања, и то:

  • Годишњу награду “Милорад Мацура” за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма;
  • Годишњу награду “Милорад Мацура” за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма;
  • Годишњу награду “Димитрије Перишић” за најбољи мастер рад из области просторног планирања; и
  • Годишњу награду “Димитрије Перишић” за најбољу докторску дисертацију из области просторног планирања.

Услови:

  • Награде се додељују за најбоље мастер радове и докторске дисертације одбрањене у протеклој школској години (2020/2021), односно У текућој години до 15. децембра 2021. године, за које су предлози поднети у складу са огласом;
  • Предлози за награде подносе се у писаној форми или електронским путем секретаријату Института, у року од 75 дана од дана оглашавања конкурса, односно од 30. септембра до 15. децембра текуће године (на адресу: Булевар краља Александра 73/II, e-mail: iaus@iaus.ac.rs, institut.iaus@gmail.com, са назнаком: За Награду Института);
  • Право да предложи неки рад за награду има: декан факултета, руководилац департмана, шеф катедре, комисија за селекцију радова и ментор рада;
  • Предлог за награде садржи допис предлагача са којим се у прилогу достављају: подаци о предлагачу, подаци о предложеном кандидату (име и презиме, студијска област, назив рада, кратка биографија, контакт адреса и телефон), подаци о ментору, кратки приказ/образложење рада, копија мастер рада или докторске дисертације (обавезно у електронској форми, а по могућности у штампаном облику, који се враћа предлагачу).

Одлука о додељивању награда се утврђује до 15. jaнyapa 2022. године, доносе је Комисије Института, уз писано образложење, и објављује се на интернет страници Института као и огласом у средствима јавног информисања. Награде се додељују на свечаности поводом Светог Саве, 27. јануара, у Институту.

Годишње награде се састоје од плакете, комплета публикација и приказа награђеног рада у националном часопису међународног значаја “Архитектура и урбанизам”, чији је издавач Институт. Годишње награде се могу састојати и од новчаног износа у складу са финансијским могућностима Института, чији износ одређује Управни одбор Института на предлог Директора.

Scroll to Top