Претрага
Close this search box.

THE CITIES AND CLIMATE CHANGE PROGRAM is implemented by the Ministry of Environmental Protection with the financial support from the French Development Agency

ПРОГРАМ “ГРАДОВИ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ” спроводи Министарство за заштиту животне средине из средстава Француске развојне агенције

Програм Градови и климатске промене започео је доношењем Закона о климатским променама и има за циљ да ојача иницијативе за прилагођавање на измењене климатске услове и ублажавање климатских промена на националном и локалном нивоу у Србији.

Као део овог програма, пружа се техничка помоћ за подршку у две пилот локалне самоуправе у идентификацији приоритних потреба и пројеката у области климатских промена  (прилагођавање или ублажавање) који ће ојачати отпорност градова и смањити емисије гасова са ефектом стаклене баште на локалном нивоу. Припрема локалних климатских акционих планова ће стога допринети побољшању квалитета животне средине и рационалном коришћењу природних ресурса, узимајући у обзир урбане и друштвено-економске профиле градова/општина.

Институт за архитектуру и урбанизам Србије активно учествује у овом програму кроз истраживачки процес израде адекватне методологије за вредновање утицаја локалних климатских акционих планова на животну средину и израду стратешких процена утицаја на животну средину.

Scroll to Top