Претрага
Close this search box.

Пројекат препарцелације к.п. 993/14, 993/15, 993/16 и 993/17 и делова к.п. 993/1, 993/3, 993/4, 993/5, 993/6, 993/7, 993/8 и 993/18 КО Миријево

Реализација: 2010.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Милан Иветић, дипл.инж.геол.
Наручилац: Обрад Ђорђевић, Милорад Ђорђевић, Никола Ђорђевић, Олга Ђорђевић и Зоран Ђорђевић, Београд
Просторни обухват: 0,15 ha

Scroll to Top