O часопису Spatium

Рецензенти радова долазе из реда еминентних научника који су компетентни за област којом се рад бави. Часопис Spatium објављује се и електронски и аналогно. Индексиран је у међународној бази SCOPUS реномираног издавача Elsevier.  Тренутно је у поступку евалуације за укључивање на Thomson Reuters SSCI листу међународних часописа. Налази се у систему DOI Народне библиотеке Србије.

Инфо >

ISSN: 1450-569X
еISSN: 2217-8066

периодичност: полугодишње
почетна година: 1997

главни уредник: др Миодраг Вујошевић
технички уредник: др Тања Бајић
секретар часописа: Милена Милинковић

адреса уредништва: Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд
контакт: Милена Милинковић и др Јасна Петрић
е адресаmilenam@iaus.ac.rs; jasna@iaus.ac.rs
телефон: 011 3207 303
фаx: 011 3370 203
Категорија часописа:К51
CEON WoS IF2:0,103
CEON WoS IF5:0,296
CEON IF5:0,804

Scroll to Top