Историјат

Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) основан је 7. децембра 1954. године, Решењем Народног одбора града Београда: „Овим Решењем одобрава се Београдском Универзитету – Архитектонском факултету да оснује Институт за архитектуру и урбанизам, као установу са самосталним финансирањем под насловом: Институт за архитектуру и урбанизам при Архитектонском факултету, Универзитета у Београду”. Под овим именом […]

Историјат Read More »