Архитектонско-урбанистичко пројектовање

стамбена насеља, блокови и зграде;
јавне зграде и комплекси (административни, културни,
школски, медицински, комерцијални, спортски, саобраћајни, итд.);
индустријске и пољопривредне зграде и комплекси;
пољопривредни комплекси и објекти;

Архитектонско-урбанистичко пројектовање Read More »