Централна производно-дистрибутивна кухиња и перионица Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу

Година пројектовања: 2008/2009.
Година реализације: 2009.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Богданов, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: мр Ана Богданов, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: Град Београд, Градска управа, Секретаријат за дечју заштиту
Опис и основни концепт: Идејни и главни пројекат

Scroll to Top