др Саша Милијић – директор
дипломирани просторни планер

научни саветник

др Божидар Манић – помоћник директора
дипломирани инжењер архитектуре

научни сарадник

проф. др Марија Максин – председник
дипломирани инжењер архитектуре

научни саветник

др Јасна Петрић – заменик председника
дипломирани просторни планер

виши научни сарадник

др Саша Милијић
дипломирани просторни планер

научни саветник

др Божидар Манић
дипломирани инжењер архитектуре

научни сарадник

др Славка Зековић
дипломирани просторни планер

научни саветник

др Бошко Јосимовић
дипломирани просторни планер

научни саветник

др Тијана Црнчевић
дипломирани просторни планер

виши научни сарадник

др Марина Ненковић-Ризнић
дипломирани просторни планер

виши научни сарадник

др Никола Крунић
дипломирани просторни планер

виши научни сарадник

др Ана Никовић
дипломирани инжењер архитектуре

виши научни сарадник

др Омиљена Џелебџић
дипломирани просторни планер

научни сарадник

др Тамара Маричић
дипломирани просторни планер

научни сарадник

др Небојша Стефановић
дипломирани просторни планер

научни сарадник

др Јелена Живановић Миљковић
дипломирани просторни планер

научни сарадник

др Тања Бајић
дипломирани инжењер архитектуре

научни сарадник

др Наташа Даниловић Христић
дипломирани инжењер архитектуре

научни сарадник

др Сања Симоновић Алфиревић
дипломирани инжењер архитектуре

научни сарадник

доц. др Данило Фурунџић – председник
дипломирани инжењер архитектуре

Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

проф. др Владан Ђокић
дипломирани инжењер архитектуре

Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

проф. др Милан Вујовић
дипломирани инжењер архитектуре

Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

доц. др Ивана Ракоњац
дипломирани инжењер архитектуре

Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

проф. др Марија Максин
дипломирани инжењер архитектуренаучни саветник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије

др Бошко Јосимовић
дипломирани просторни планернаучни саветник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије

др Никола Крунић
дипломирани просторни планервиши научни сарадник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије

Scroll to Top