Урбанистички пројекти са идејним архитектонским решењима за простор осам локација у оквиру прве фазе туристичког ризорта „Јабучко Равниште“ на Старој планини

година: 2010

награда: Прва награда 20. Међународног салона урбанизма у категорији урбанистички пројекти и реализације, Ниш 2011.
одговорни урбанисти: др Игор Марић, д.и.а. (локације 02, 08, 09, 10, 11, 12, 18), мр Божидар Манић, д.и.а. (локација 17); Синтеза др Игор Марић, д.и.а., мр Божидар Манић, д.и.а., мр Ана Никовић, д.и.а., Олгица Бакић, д.п.п.
Аутори идејних архитектонских решења: др Игор Марић, д.и.а. (локације 08, 09, 10, 11, 12, 18), мр Божидар Манић, д.и.а. (локација 17), мр Ана Никовић, д.и.а. (локација 02), Тања Бајић, м.и.а. (локације 09, 10, 11), Бранислава Ковачевић, м.и.а. (локације 08, 18), Игор Павловић, д.и.а. (локација 12)

Scroll to Top