Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Министарство културе и информисања
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Министарство рударства и енергетике
Mинистарство туризма, трговине и телекомуникација

Архитектонски факултет
Географски факултет
Грађевински факултет
Шумарски факултет
Рударско-геолошки факултет
Економски факултет

Заједница института Србије
Институт техничких наука САНУ
Институт за водопривреду ,,Јарослав Черни’’
Институт за путеве
Географски институт ,,Јован Цвијић’’ САНУ
Саобраћајни институт ЦИП

ЈУП Урбанистички завод Београда
ЈП Завод за урбанизам Ниш
ЈП Завод за урбанизам Војводине
ЈУП План Шабац
ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац
Инситут за испитивање материјала ИМС

Републичка агенција за просторно планирање

Републички завод за развој
Републички завод за заштиту споменика културе
Републички геодетски завод
Републичка дирекција за воде
Завод за заштиту природе Србије
ПДРБ ,,Колубара’’ доо, Лазаревац
ПД ,,Термоелектране и копови Костолац’’
РТБ Бор
ЈП ,,Електропривреда Србије’’
ЈП ,,Електромрежа Србије’’
ЈП ,,Србијагас’’
ЈВП ,,Србијаводе’’
ЈП ,,Стара планина’’
ЈП ,,Скијалишта Србије’’
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева
ЈП Дирекција за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом
ЈП Дирекција за уређење и изградњу, Уб
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу, Брус
ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу Књажевац
ЈП Дирекција за изградњу Бора
ЈП ,,Варош’’ Вршац
ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Савез инжењера и техничара Србије – СИТС
Удружење архитеката Србије – УАС
Удружење урбаниста Србије – УУС
Aсоција просторних планера Србије – АППС
Удружење пејзажних архитеката – УПАС
Удружење ликовних уметника примењених
уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС
Инжењерска комора Србије – ИКС
Академија инжењерских наука Србије – АИНС

Ратко Мицић
проф. др Бранислав Ђорђевић
проф. Дарко Марушић
проф. др Ненад Ђајић
проф. др Милан Медаревић
проф. др Душан Јоксић
др Владимир Деполо
проф. др Бранислав Дерић
проф. др Драгутин Тошић
проф. др Јован Деспотовић
Божидар Васиљевић
Миломир Миљковић
Радован Јовановић
Светозар Теофиловић
др Вероника Вујошевић
проф. др Марина Илић
Бранислав Момчиловић
Радмило Илић

Аранђеловац
Бар
Бела Црква
Бор
Брус
Будва
Ваљево
Врњачка Бања
Вршац
Књажевац
Лазаревац
Обреновац
Пожаревац
Прибој
Рашка
Уб
Ужице
Чајетина

Бео потез
ЈУГИНУС
ЦЕП – Центар за
планирање урбаног развоја
GeoGIS Consultants
Архинаут
GDi GISDATA d.o.o.

Scroll to Top