Институт за архитектуру и урбанизам Србије традипионално додељује годишње награде за најбоље мастер радове и докторске дисертације одбраљене на факултетима, са Универзитета у Србији, који имају департмане или катедре из области архитектуре, урбанизма и просторног планирања, и то:

              Годишњу награду “Милорад Мацура” за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма;

              Годишњу награду “Милорад Мацура” за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма;

              Годишњу награду “Димитрије Перишић” за најбољи мастер рад из области просторног планирања; и

              Годишњу награду “Димитрије Перишић” за најбољу докторску дисертацију из области просторног планирања.

Годишња награда из области архитектуре и урбанизма „Милорад Мацура“

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма додељује се Кости Димитријевићу, за рад под називом „VOLLMOND: Видљив и невидљив простор_архитектура  покрета“, одбрањен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.
Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма додељује се Дејану Ецету, за дисертацију под називом „Прилог развоју метода архитектонског         пројектовања школских зграда“, одбрањену на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за архитектуру и урбанизам.

Годишња награда из области просторног планирања „Димитрије Перишић“

Годишња награда „Димитрије Перишић“ за најбољи мастер рад из области просторног планирања додељује се равноправно:
Бојани Ивановић, за рад под називом „Дефинисање индикатора одрживости урбаног метаболизма“, одбрањеног на Географском факултету Универзитета у Београду; и Сари Анђелковић за рад под називом „Еврорегиони као инструмент смањења регионалних диспропорција Републике Србије“, одбрањеног на Географском факултету Универзитета у Београду.

Годишња награда из области архитектуре и урбанизма „Милорад Мацура“

Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма додељује се Милици Груичић, за рад под називом Контрапункт: Музичка академија, Парк Ушће, Нови Београд. Possibilium Harmoniae, одбрањен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.
Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма додељује се Слађани Милићевић, за дисертацију под називом Дисоцијативни простор модерности: Дискурс празнине у архитектури и визуелним уметностима ХХ и почетка ХХI века (линк), одбрањену на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за архитектуру и урбанизам.

Годишња награда из области просторног планирања „Димитрије Перишић“

Годишња награда „Димитрије Перишић“ за најбољи мастер рад из области просторног планирања додељује се Милану Веселиновићу, за рад под називом Анализа потенцијала и могућности коришћења биомасе у енергетске сврхе на простору АП Војводине (линк), одбрањеног на Географском факултету Универзитета у Београду.

Scroll to Top