O Institutu

Zaposleni

Spisak radnika IAUS prema radnim mestima

 • Miroslav Antanasijević
  d.p.p, viši stručni saradnik, sistem administrator
 • Olgica Bakić
  d.p.p, viši stručni savetnik
 • Jelena Basarić
  mast.prost.plan., istraživač-saradnik
 • Ljubiša Bezbradica
  mast.inž.šum, istraživač-pripravnik
 • Borjan Brankov
  mast.inž.arh, istraživač-saradnik
 • Gordana Vukšić
  referent za radne odnose i adm.poslove
 • Aleksandra Gajić
  mast.prost.plan., istraživač-saradnik
 • dr Nataša Danilović Hristić
  d.i.a, viši naučni saradnik
 • dr Jelena Živanović Miljković
  d.p.p, inaučni saradnik
 • dr Slavka Zeković
  d.p.p, naučni savetnik
 • mr Vesna Jokić
  d.p.p, stručni savetnik
 • dr Boško Josimović
  d.p.p, naučni savetnik
 • Branislav Kotranjac
  građ-tehn. stručni saradnik
 • mr Jasmina Krunić
  d.p.p, viši stručni saradnik
 • dr Nikola Krunić
  d.p.p. naučni saradnik
 • Katarina Majhenšek
  d.i.a, stručni saradnik
 • prof. dr Marija Maksin
  d.i.a. naučni savetnik
 • dr Božidar Manić
  d.i.a. naučni saradnik, pomoćnik direktora
 • dr Tamara Maričić
  d.p.p, viši naučni saradnik
 • Milena Milinković
  dipl.bibl.inf, mast. prof. jez. i knjiž, bibliotekar, istraživač-saradnik
 • dr Saša Milijić
  d.p.p, naučni savetnik, direktor
 • Srđan Milosavljević
  kurir
 • mr Zoran Mirjanić
  d.p.p, stručni savetnik
 • Slađana Nedeljković
  saradnik za tehničku obradu projekata
 • Mirjana Nenić
  mast. ekon. šef računovodstva
 • dr Marina Nenković-Riznić
  d.p.p.naučni saradnik
 • dr Ana Niković
  d.i.a, naučni saradnik
 • dr Tanja Njegić
  mast.inž.arh, naučni saradnik
 • dr Marijana Pantić
  d.p.p, naučni saradnik
 • dr Jasna Petrić
  d.p.p, viši naučni saradnik
 • dr Mila Pucar
  d.i.a, naučni savetnik
 • Slađana Radenović
  pomoćni radnik
 • Branislava Simić
  mast.inž.arh, istraživač-saradnik
 • dr Sanja Simonović Alfirević
  d.i.a, naučni saradnik
 • dr Nebojša Stefanović
  d.p.p, viši naučni saradnik
 • Maja Hristov
  d.i.a, stručni saradnik
 • dr Tijana Crnčević
  d.i.p.a, viši naučni saradnik
 • dr Nataša Čolić
  inž.arh., mast.urban., naučni saradnik
 • dr Omiljena Dželebdžić
  d.p.p, naučni saradnik