O Institutu

Međunarodni (regionalni) projekti

SPUDS – Support to Process of Urban Development in Serbia, 2015-2018.( IAUS team includes: Dr Tamara Maričić, research fellow (coordinator of project and IAUS team), Dr Slavka Zeković, scientific adviser (coordination of the research activities), Dr Miodrag Vujošević, scientific adviser (coordination of the research activities), Tanja Bajić, research associate (administration, organization of events), Jelena Živanović Miljković, research associate (communication, organization of events) and Božidar Manić, research associate (administration, organization of events))

Eksperti Instituta (M. Vujošević, B. Stojkov, M. Pucar, K. Petovar, R. Malobabić, D. Dabić, O. Dželebdžić) učestvovali su poslednjih godina u pripremi nekoliko međunarodnih regionalnih projekata (Vision Planet, ESTIA, Alpe Adria i dr.), bilo neposrednim učešćem u realizaciji projekata ili učešćem na međunarodnim skupovima posvećenim tim projektima. U narednom periodu saradnja će biti formalizovana u institucionalnom aranžmanu. Institut ima u planu da postane National Focal Point za međunarodnu saradnju u oblasti arhitekture, urbanizama i prostornog planiranja.

Mnogi eksperti Instituta (D. Tošković, D. Perišić, M. Vujošević, B. Milosavljević, N. Spasić, S. Mitrović, N. Manojlović i dr.) bili su u svojstvu rukovodilaca projekta ili konsultanata angažovani na izradi brojnih regionalnih i urbanističkih planova širom sveta (Libija, Tanzanija, Indija, Jemen, Zambija, Angola, Alžir, Nigerija, Gvineja Bisao, Zelenortska Republika, Liban, Gvajana i dr.