O Institutu

Prostorni planovi

 1. Prostorni plan Republike Srbije (D. Perišić, M. Vujošević, K. Petovar); 1996.
 2. Prostorni plan područja sliva vodoakumulacije "Bogovina" (Z. Mirjanić); 1999.
 3. Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora Niš-granica BJR Makedonija (R.Malobabić); 2001.
 4. Prostorni plan područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena, SPU (N.Spasić, M. Vujošević, V. Jokić); 2008. 
 5. Završetak Prostornog plana područja eksploatacije Kosovsko-metohijskog ligni¬tskog basena (D. Perišić,N. Spasić); plansko-analitičke osnove, 1999. (prekinut rad);
 6. Prostorni plan područja izvorišta vodosnabdevanja regionalnog sistema "Rzav" (Z.Mirjanić); 2004.
 7. Prostorni plan mreže objekata i kompleksa sa posebnim funkcijama TE-TO "Kolubara B" (N.Spasić, Z.Mirjanić); uključen pod (4);
 8. Prostorni plan područja Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom (D. Perišić, S. Mitrović, S. Milijić); 2001.
 9. Prostorni plan područja eksploatacije Kostolačko - Kovinskog ligitskog basena (N. Spasić, V. Jokić, M. Vujošević); Strategija prostornog razvoja, 2002. 
 10. Prostorni plan infrastrukturnog koridora autoputa E-75, deonica - Beograd - Niš (S. Mitrović, S. Milijić, M. Radovanac); 2004.
 11. Studija “Određivanje zona za atraktivne lokacije na Crnogorskom primorju” (N. Borovnica, M. Vujošević, S. Zeković); 1998.
 12. Prostorni plan Dunavsko-savskog pojasa - program, dokum. osnova (D. Perišić, D. Dabić, D. Đorđević); program, Informaciona osnova, 2001. rad prekinut.
 13. Prostorni plan arheološkog nalazišta Romuliana kod Gamzigrada (D. Dabić, I. Marić); 2004.
 14. Prostorni plan Nacionalnog parka Kopaonik, Predlog plana, SPU (D. Dabić, S. Mitrović, S. Milijić, 2005.);
 15. Prostorni plan slivnog područja vodoakumulacije "Rovni", SPU (S. Mitrović, S. Milijić); 2008.; 
 16. Prostorni plan Republike Crne Gore - (član Konzorcijuma); (M. Vujošević, N. Spasić); 2008.
 17. Strategija prostornog razvoja opštine Bor, PPO Bor - (N. Spasić, S. Zeković, M. Nikolić, K. Petovar, B. Stojanović, D. Dabić) 2008;
 18. Prostorni plan opštine Valjevo, SPU, (M. M. Mićić, V. Jokić); 2006. 
 19. Program primene Prostornog plana Kolubarskog okruga, (D. Perišić, S. Mitrović, D. Dabić, S. Milijić); 2005.
 20. Prostorni plan opštine Aranđelovac, u pripremi, 2009. (M. M. Mićić)
 21. Prostorni plan opštine Budva, (N. Borovnica), 2008.
 22. Prostorni plan turističkog područja Stara planina, SPU (D. Dabić, S. Mitrović, S. Milijić), 2008.
 23. Prostorni plan opštine Bar (D. Dabić, M. Nikolić), IAUS/JUGINUS, nacrt plana 2008.
 24. Strategija prostornog razvoja Republike Srbije (dr M. Vujošević, dr. S. Zeković), RAPP/IAUS, 2009.
 25. Prostorni plan područja Južne Srbije (dr S. Milijić), IAUS/RAPP, 2010.,. Nacrt plana
 26. Prostorni plan Timočke krajine (dr S. Milijić, dr N. Spasić, N. Stefanović), IAUS/RAPP, 2009., Strategija prostornog razvoja (usvojena)
 27. Prostorni plan Republike Srbije (B. Stojkov), SPU, 2010., IAUS/RAPP