O Institutu

Istraživački projekti

 1. Korišćenje resursa, održivi razvoj i prostorno planiranje (dr N.Spasić, dr M. Vujošević, dr K. Petovar, dr N. Borovnica, dr S. Zeković);
 2. Rekonstrukcija i obnova gradova Srbije (dr B. Stojkov, dr S.Zeković, dr N. Borovnica,);
 3. Upravljanje prostornim razvojem Srbije (institucionalni i metodološki aspekti, sistem indikatora) (dr M.Bajić-Brković, dr N.Spasić, dr D. Perišić, dr B.Stojanović);
 4. Planiranje i upravljanje održivim razvojem u uslovima prelaska na tržišnu privredu - institucionalno prilagođavanje praksi i standardima EU (dr M. Vujošević, dr K. Petovar, dr S. Zeković, dr B. Stojanović, mr O. Dželebdžić)
 5. Razvoj, prostorno uređenje i korišćenje magistralnih infrastrukturnih koridora u Srbiji (MIKS) (dr N. Spasić, dr M. Maletin, dr V. Anđus, dr M. Vujošević, dr S. Zeković, dr M. M. Maksin, mr O. Dželebdžić, mr S. Milijić);
 6. Održivi razvoj planinskih područja Srbije (dr R. Malobabić, dr M. Pucar, dr M.M. Maksin, mr I. Marić, mr D.Dabić, S. Mitrović, mr S. Milijić );
 7. Povećanje iskorišćenja solarne energije u fotonaponskim panelima i solarnim kolektorima " (akademik dr A. Despić, dr M.Pucar);
 8. Nacionalni projekt "Racionalizacija u oblasti energetike" (učešće dr. M. Pucar).
 9. Održivi prostorni razvoj gradova Srbije, 2005-2007. (N. Spasić, preko 30 istraživača)
 10. Metode za stratešku procenu životne sredine u planiranju lignitskih basena, 2005-2007. (B. Stojanović)
 11. "Planiranje i upravljanje održivim razvojem u uslovima prelaska na tržišnu privredu -institucionalno prilagođavanje praksi i standardima EU", 2006-2010. (M. Vujošević)
 12. "Pristup i koncept za izradu Strategije prostornog razvoja Srbije", 2008. (M. Vujošević)
 13. "Održivi razvoj i uređenje banjskih i drugih turističkih naselja Srbije", 2008-2010. (M. Pucar)
 14. "Prostorni, socijalni i ekološki aspekti razvoja u velikim rudarskim basenima", 2008-2010. (N. Spasić)
 15. "Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene - međusobni uticaji; 2011-2016. (M.Pucar)
 16. "Održivi prostorni razvoj Podunavlja U Srbiji" 2011-2016. (S.Milijić)
 17. "Uloga i implmentacija državnog prostornog plana i regionalnih razvojnih dokumenata u obnovi strateškog istraživanja, mišljenja i upravljanja u Srbiji 2011-2016. (J.Petrić)