O Institutu

Prioriteti naučno-istraživačkog rada Instituta

Prioriteti naučno-istraživačkog rada Instituta u narednom periodu obuhvataju:

U okviru domaćih prioriteta

 • istraživanja za potrebe izrade novog republičkog prostornog plana (strategije);
 • istračivački projekt za potrebe prilagođavanja planskog i statističkog sistema evropskoj shemi statističkih teritorijalnih jedinica NUTS.
 • istraživanja za potrebe nove regionalizacije Srbije;
 • istraživanja za potrebe preduzimanja neophodnih promena u prostornom i urbanističkom zakonodavstvu;
 • priprema za uspostavljanje mreže planskih opservatorija u Srbiji po osnovu projekta SPOSE (European Space. Territorial Incicators and Actions for a Spatial Observatory in Southeast Europe), nakon završavanja sadašnje faze (sa 2006. godinom);
 • informacioni sistem i monitoring u oblasti prostornog razvoja (GIS);
 • održivi prostorni, urbani i ruralni razvoj Srbije;
 • procene uticaja na životnu sredinu i procene rizika (hazarda) u prostornom razvoju;
 • urbana rekonstrukcija i zaštita kulturnog nasleđa;
 • energetska efikasnsot i bioklimatska arhitektura;
 • održivi razvoj banja, planina i drugih turističkih područja Srbije;
 • održivi razvoj i uređenje industrijskih, rudarskih i energetskih kompleksa;
 • urboekonomija i zemljišna politika u gradovima Srbije;
 • razvijanje novih metoda i primena novih tehnologija u planiranju, projektovanju i izgradnji; i dr.

U okviru međunarodne saradnje

 • za dva projekta koja se završavaju 2006. godine, SPOSE i PLANET CENSE (Planners Network for Central and South East Europe), predviđa se nastavak (''follow-up activities''), kako bi se realizovala strateška opredeljenja koja će biti definisana u njihovim završnim izveštajima, kako u zemljama/regijama koje u njima učestvuju, tako i okviru zajedničkih međunarodnih projekata koji slede;
 • prioritetno je da se zemlja uključi u projekt ESPON (European Spatial Planning Observatory Network), koji predstavlja informatičko-naučnu podršku realizaciji evropskih prostornih perspektiva ''prostornog plana'' ESDP (European Spatial Development Perspective), koji će se okončati ove godine i čiji ekstenzivni nastavak se očekuje; ovaj projekt, pored zemalja EU, obuhvata i Norvešku i Švajcarsku, kao i Bugarsku i Rumuniju, ukupno 29 zemalja;
 • u slučaju da se ostvari pristup evropskim pripremnim fondovima za zemlje - kandidate za prijem u Uniju, treba se uključiti u njihov istraživački deo; i
 • u situaciji kada se očekuje nastavak regionalne inicijative INTERREG III, treba nastojati da se IAUS uključi u pojedine projekte u tom okviru.