Издаваштво, изложбе, едукација

2017

Јасна Петрић, Милена Милинковић

Појмовник просторног планирања


Приказ монографије у часопису Архитектура и урбанизам
Исечак из Појмовника просторног планирања

Небојша Стефановић, Никола Крунић, Марина Ненковић-Ризнић, Наташа Даниловић Христић