Izdavaštvo, izložbe, edukacija

2017

Jasna Petrić, Milena Milinković

Pojmovnik prostornog planiranja


Prikaz monografije u časopisu Arhitektura i urbanizam
Isečak iz Pojmovnika prostornog planiranja

Boško Josimović

Nebojša Stefanović, Nikola Krunić, Marina Nenković-Riznić, Nataša Danilović Hristić