Aктуелности

2012

Друга награда 21. салона урбанизма

у категорији: Истраживања и стурдије из области урбанизма за рад:
„Идејна програмска урбанистичко-архитектонска студија пренамене комплекса касарне у Беољ Цркви”