Aктуелности

2017

Друга награда 26. салона урбанизма

у категорији: Планови детаљне регулације за рад:
„План детаљне регулације за секундарни туристички центар Гочманци - у заштићеној зони НП Копаоник - са полазиштем гондолске жичаре”

Друга награда 26. салона урбанизма

у категорији: 01 Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне неамене и категорији 02 Просторни планови за рад:
„Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре”

Друга награда 26. салона урбанизма

у категорији: Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања за рад:
„Институционално партнерство ИАУС и CODEV EPFL у научном пројекту SPUDS - Подршка процесу урбаног развоја Србији”