Aктуелности

2018

Велика награда Удружења урбаниста Србије

Институту за архитектуру и урбанизам Србије за целокупну продукцију, сложеност обрађене проблематике, квалитет презентације и интерпретације радова.

Награда Удружења урбаниста Србије

Институту за архитектуру и урбанизам Србије за остварене резултате у у области стручног рада и за укупно понашање у складу са Моралним кодексом Удружења у претходном периоду.