Arhiva

2017

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

DRUGI POZIV


Više informacija

Katarina Dobrić, PZZZSK
E:
konferencija21205@gmail.com
tel. +381 21431211

Gorana Gajinović, Opština SK
E:
gorana.gajinovic@sremski-karlovci.org.rs
tel. +381 21 6853066

Organizatori konferencije

Organizatori:
Opština Sremski Karlovci
Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin (PZZZSK)

Partneri:
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, Beograd (IAUS)
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Prijatelji konferencije:
Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije – Sremski Karlovci
Stalna konferencija gradova i opština