Aктуелности

2014


Друга награда у категорији

Планови генералне регулације за делове насеља
НА XXII МЕЂУНАРОДНОМ САЛОНУ УРБАНИЗМА у Нишу

План генералне регулације за туристички центар „Голема река“ са туристичким пунктом „Мирица“, туристички пункт „Козарница“ и сектор алпског скијалишта „Голема река“, општина КњажевацОдговорни урбанисти:
др Игор Марић
мр Божидар Манић

Координатор:
др Саша Милијић

Шири синтезни тим ИАУС:
др Игор Марић, др Саша Милијић, др Ненад Спасић, мр Божидар Манић, Светозар Теофиловић, др Никола Крунић, Олгица Бакић, др Ана Никовић, Тања Бајић