Biblioteka

O Biblioteci

Biblioteka Institituta za arhitekturu i urbanizam Srbije postoji od njegovog osnivanja 1954. godine. Predstavlja specijalnu naučnu biblioteku u sastavu Centara za informatiku, publicistiku i edukaciju Institituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Biblioteka obezbeđuje podršku naučno-istraživačkom i stručnom radu, sistematski prikuplja, stručno obrađuje, čuva, pohranjuje i daje na korišćenje bibliotečku građu i informacije neophodne za odvijanje i unapređenje naučno-istraživačkog rada Instituta.

Biblioteka je od 2012. godine započela process elektronske obrade knjiga uključenjem u COBISS sistem (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi).

Fond Biblioteke nije brojčano velik, ali je planski i selektivno odabiran i prilagođen potrebama naučnih radnika i istraživača. Fond čini reprezentativna građa iz oblasti arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja, istorije umetnosti, ekologije, očuvanja životne sredine i sastoji se od oko 4000 bibliotečkih jedinica monografskih publikacija i 51 naslova periodičnih publikacija.

Korisnici biblioteke su svi zaposleni naučni radnici i stručni saradnici Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Usluge ove biblioteke koriste i saradnici drugih naučnih instituta kao i profesori, asistenti, magistranti, doktorandi i studenti Arhitektonskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Biblioteka ostvaruje saradnju sa Narodnom bibliotekom Srbije, Univerzitetskom bibliotekom ''Svetozar Marković'' i drugim srodnim bibliotekama.