Biblioteka

DOAJ

Direktorijum časopisa otvorenog pristupa (Directory of Open Access Journals) predstavlja servis koji pruža pristup kontrolisanim časopisima otvorenog pristupa, odnosno besplatnim elektronskim časopisima koji su zadovoljili određene naučne i akademske kriterijume. Članci velikog broja časopisa u direktorijumu korisnicima su dostupni u punom tekstu. Direktorijum pokriva znatan deo naučnih oblasti, a krajnji cilj je da jednog dana sve naučne discipline, na svim značajnijim jezicima, budu zastupljene.