Biblioteka

KoBSON

KoBSON je Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku. Ovo udruženje biblioteka Srbije vrši kupovinu inostrane naučne literature u elektronskom i papirnom obliku za potrebe naučne zajednice Srbije, a u ime i sredstvima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Osnivači konzorcijuma su: Narodna biblioteka Srbije, Univerzitetska biblioteka ''Svetozar Marković'', univerzitetske biblioteke iz Kragujevca i Niša, Biblioteka Matice srpske i Biblioteka SANU.

Elektronski oblik omogućava istovremeni pristup za veći broj istraživača, kao i ravnopravan pristup u odnosu na geografsku lokaciju, što podstiče ravnomerni razvoj cele zemlje.

Naučna literatura koju kupuje KoBSON dostupna je naučnicima, istraživačima, profesorima i studentima u Srbiji u zgradama institucija koje su povezane preko Akademske mreže Srbije, posebne računarske mreže koja povezuje naučne ustanove u Srbiji i omogućava im pristup Internetu. Od 2004. godine korisnicima je omogućen i udaljeni pristup, posredstvom komercijalnog provajdera, i to pod istim uslovima kao i iz IP prostora akademske mreže.