Početna

Dobrodošli u IAUS
  ATTRACTIVE DANUBE: Unapređenje kapaciteta za povećanje teritorijalne atraktivnosti dunavskog regiona (2017-2019)

  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije je predstavnik Republike Srbije u INTERREG međunarodnom istraživačkom projektu „Unapređenje kapaciteta za povećanje teritorijalne atraktivnosti Dunavskog regiona” (Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region), skraćeno „ATTRACTIVE DANUBE“. Ovaj projekat, finansiran iz Dunavskog Transnacionalnog Programa (Danube Transnational Programme), okupio je 19 partnera iz trinaest zemalja Dunavskog regiona: Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Češke Republike.

  Ovim projektom će se, u periodu 2017-2019. godine, omogućiti jačanje institucionalnih kapaciteta za strateško planiranje i unapređenje upravljanja teritorijalnim razvojem na svim nivoima uprave u 13 država Dunavskog regiona, kao i preko njihove transgranične saradnje, sa ciljem povećanja atraktivnosti ovog regiona u celini, kao i pojedinačnih država.

  U prvoj godini „ATTRACTIVE DANUBE“ projekta cilj je da se zajednički okvir sistema monitoringa teritorijalne atraktivnosti, koji je koncipiran u prethodnim istraživanjima, razradi za svaku državu i uspostavi zajednička monitoring platforma za Dunavski region. Informaciona monitoring platforma treba da odražava potrebe različitih sektora i da olakša koordinaciju njihovih planskih i upravljačkih odluka sa aspekta unapređenja atraktivnosti prostora za razvoj. Iz tih razloga je predviđeno da se, u proces razrade zajedničkog okvira sistema monitoringa teritorijalne atraktivnosti za svaku državu, uključe predstavnici relevantnih aktera / stejkholdera koji učestvuju ili imaju uticaja na donošenje i sprovođenje odluka o teritorijalnom razvoju u domenu prostornog planiranja, regionalnog razvoja, turizma, zaštite prirode i drugih sektora koji doprinose, ili na koje utiče, kvalitet i atraktivnost prostora države i Dunavskog regiona.

  Web-site projekta:
  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
  ___________________________________________________________________________________________________

  POZIV ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

  DRUGI POZIV


  Više informacija

  Katarina Dobrić, PZZZSK
  E:
  konferencija21205@gmail.com
  tel. +381 21431211

  Gorana Gajinović, Opština SK
  E:
  gorana.gajinovic@sremski-karlovci.org.rs
  tel. +381 21 6853066

  Organizatori konferencije

  Organizatori:
  Opština Sremski Karlovci
  Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin (PZZZSK)

  Partneri:
  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, Beograd (IAUS)
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

  Prijatelji konferencije:
  Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije – Sremski Karlovci
  Stalna konferencija gradova i opština