Početna

Dobrodošli u IAUS

  XI NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA

  sa međunarodnim učešćem

  Konkurs za nagrade Instituta za 2020. godinu

  Live Webinars: Transforming the World Through Architecture



  APRIL WEBINARS

  These webinars are FREE for the members of SHARE Community. Each webinar is connected directly with SHARE Bucharest 2020, SHARE Ljubljana 2020, SHARE Budapest 2020, and SHARE Sofia 2020. Join SHARE Community for more exclusive discounts and benefits.

  Priznanje Udruženja arhitekata Srbije

  Udruženje arhitekata Srbije dodelilo je 23.12.2019. godine priznanja Žirija na konkursu za godišnju nagradu „Aleksej Brkić“ za najuspešnije realizovano delo iz oblasti arhitekture za 2018. godinu.

  Priznanje za uspešnu realizaciju veoma zahtevne i složene teme rekonstrukcije gradskog bloka i uklapanja novog sadržaja u staru, gradsku, blokovsku matricu koja ilustruje istrajnost i konsekventnost u nastojanjima autora da maksimalno kvalitetno odgovore na probleme i izazove od programskih preko funkcionalno-tehničkih sve do investicionih uslovlјenosti, a istovremeno, „...u konstantama postojećeg konteksta“, donesu novu interpretaciju (strukture) kroz učitavanje u tradicionalnu gradsku matricu,dodelјeno je autorima dr Igoru Mariću, dr Božidaru Maniću, Aleksandru Sudžukoviću, Bojanu Zabukovcu i Zoranu Mrvalјeviću,za objekathotel „Hilton“, na uglu ulica Kralјa Milana i Kralјa Milutina, u Beogradu.


  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije - 1954-2019
  Izložba povodom jubileja 65 godina Instituta

  Pozivamo vas na izložbu povodom jubileja 65 godina Instituta na kojoj su prikazani odabrani projekti i planovi realizovani u okviru Instituta u periodu od 1954-2019 godine.

  Izložba će trajati od 6-13. decembra 2019. godine, usvečanojsaliArhitektonskog fakulteta, sala 200 (II sprat), Bulevar kralja Aleksandra 73/II

  Organizacija izložbe:

  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

  Konkurs za nagrade Instituta za 2019. godinu

  “Ekološka povezanost, mreža života za ljude i prirodu“ – prva publikacija u okviru projekta ConnectGREEN



  Nakon prve uspešne godine projekta ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin (Upravljanje i obnavljanje ekoloških koridora kao zeleneinfrastrukture u Dunavskom basenu), koji se realizuje u okviru drugog poziva INTERREG Danube Transnational programme, realizovana je brošura pod nazivom: “Ekološka povezanost, mreža života za ljude i prirodu.“

  Brošura ima za cilj upoznavanje širejavnosti sa temom ekološke povezanosti, ukazivanje na njenu važnost na globalnom i lokalnom planu, ukazivanje na probleme i posledice fragmentacije predela i ekosistema, kao i mogućnosti njihovog prevazilaženja.Takođe, u brošuri su date i osnovne ideje, ciljevi projekta, lokacije na kojima se realizuje projekat, kao i životinjske vrste koje su predmet zaštite od uticaja urbanog razvoja i saobraćajne infrastrukture (mrki medved, vuk i evroazijski ris).

  Brošuru možete preuzeti ovde.

  SHARE Belgrade 2019 (II Edition)

  SHARE Forum is one of the essential networking platforms for the construction-related fields in Central and Eastern Europe. We bring together principal and senior architects from leading practices to discuss about their recently awarded projects from the greatest architectural competitions worldwide.

  ABplus events, PROEVENT Association and the Union of Architects of Serbia are organizing on 9th of May the 2nd edition of SHARE Belgrade International Architecture and Engineering Forum.

  Arch. Milan DURIC, President of the Union of Architects of Serbia and Mr. Florin Mindrigiu, Event Director and Founder of PRO event Association will open this year’s edition.

  Location: Yugoslav Film Archive Museum
  Date & Time: 9th May at 9:00 – 18:00
  Audience: Everyone from the architectural field is welcome to attend our event. Tickets are already available on our website (see the link on the right) https://share-architects.com/share-belgrade-2019-about/.

  Prva nacionalna radionica u okviru projekta ConnectGREEN



  Prva nacionalna radionica projekta ConnectGREEN, posvećena proveri nacrta Karpatske metodologije za identifikaciju ključnih područja i ekoloških koridora koje koriste veliki sisari (mesojedi), održana je u Beogradu, Srbiji, 01. februara 2019. godine.

  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije je kao IPA 1 projektni partner angažovan na projektu ConnectGREEN ((DTP 072-2.3) – Revitalizacija i upravljanje ekološkim koridorima kao vidom zelene infrastrukture u Dunavskom basenu - Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin), organizovao prvu u nizu nekoliko planiranih nacionalnih radionica za uspostavljanje okvirne Karpatske metodologije za identifikaciju ključnih područja i ekoloških koridora velikih karnivora kao i formiranje integralnog informacionog sistema karpatskih zemalja o biodiverzitetu.[1]

  Cilj radionice bio je da kroz proces participacije ključnih aktera (institucija u oblasti zaštite prirode, prostornog planiranja, infrastrukturnog planiranja i projektovanja, uprava zaštićenih područja, lovstva, šumarstva, lokalnih zajednica, itd.), doprinese razvoju specifičnih mera upravljanja i revitalizacije migratornih koridora. Znanje i iskustvo preneto aktivnim učešćem stejkholdera, omogućilo je bolju zastupljenost potreba relevantnih sektora u definisanju ranije navedene metodologije.

  Na radionici je učestvovalo 36 predstavnika relevantnih aktera (stejkholdera) u Srbiji, među kojima su predstavnici tri Ministarstva Republike Srbije (Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo za evropske integracije), predstavnici javnih preduzeća, regionalnih i pokrajinskih zavoda i agencija (Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Agencija za zaštitu životne sredine, JP Srbijašume, JP Vojvodinašume, JP Putevi Srbije, Železnice Srbije a.d, Koridori Srbije, JP zavod za urbanizam Vojvodine, Plovput – Direkcija za vodne puteve, predstavnici zaštićenog područja JP Nacionalni park Đerdap, predstavnici instituta (Saobraćajni institut CIP, Institut za puteve ad Beograd), profesori Univerziteta u Beogradu (Šumarski i Biološki fakultet), kao i predstavnici drugih interesnih grupa (WWF Srbija, Prirodnjački muzej u Beogradu).

  Pozdravnu reč učesnicima radionice uputili su Olivera Radoičić, samostalni savetnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Dušan Ognjanović iz sektora za zaštićena područja Ministarstva zaštite životne sredine. Nakon osnovnih informacija o projektu ConnectGREEN, koje je izložila rukovodilac projekta ispred Instituta dr Marina Nenković-Riznić, stejkholderima je prof. dr Marija Maksin prezentovala Nacrt metodologije za identifikaciju migratornih koridora velikih sisara u Karpatskom region, a zatim je gospođa Klara Sabadoš, predstavnik Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode predstavila iskustva i preporuke na temu Izdvajanja ekoloških koridora na prostoru Vojvodine. Nakon diskusije o osnovnim elementima i pojmovima predložene metodologije kojim je završen prvi, uvodni deo radionice, usledio je rad sa stejkholderima u formi okruglih stolova, na predloženom nacrtu metodologije. Rukovodilac projekta dr Marina Nenković-Riznić je u završnici izložila zaključke o postignutim rezultatima i doprinosima za buduće faze projekta.



  [1] Na osnovu metodologije definisane kroz projekat biće identifikovani ekološki koridori na 4 transnacionalno relevantne lokacije i to: 1. Nacionalni park Piatra Craiului /Nacionalni park Bucegi (Rumunija), 2. Planine Apuseni / Jugozapadni, Karpati (Rumunija) / Nacionalni park Đerdap (Srbija), 3. Zapadni Karpati (Češka Republika - Slovačka) i 4. Nacionalni park Bükk (Mađarska)/ Zaštićeno pejzažno područje Cerová vrchovina (Slovačka). Fizičke barijere i druge pretnje biće identifikovane na navedenim lokacijama i integrisane zajedno sa drugim kategorijama prostornih podataka u integralni informacioni sistem Karpatskih zemalja o biodiverzitetu (CCIBIS).

  Odluka o dodeli nagrada „Milorad Macura“ i „Dimitrije Peršić“

  Komisije Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije za dodelu godišnjih nagrada za najbolje master radove i doktorske disertacije iz oblasti arhitekture i urbanizma „Milorad Macura“, i prostornog planiranja „Dimitrije Peršić“, donele su sledeće odluke:


  Ostali nominovani radovi iz oblasti arhitekture i urbanizma: master rad Danice Tomić „Porodični modularni montažni stambeni objekat u Jelašničkoj klisuri”; master rad Fedora Jurića „Arhitektura liminalnosti - Kazino "Srpski Las Vegas"”; master rad Muhameda Osmanija „Sportsko rekreativni centar na Brezovici”; master rad Nikole Kustudića „Proceduralna generacija u projektovanju enterijera”; doktorska disertacija Marka Jovanovića „Integrisani pristup fabrikaciji složenih arhitektonskih formi od penastih polistirena primenom industrijskih robota”.

  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije upućuje zahvalnice svima koji su dali predloge za nagrade kao i svim kandidatima za kvalitetne radove.

  Prvi poziv za učešće u Prvoj nacionalnoj radionici u okviru projekta ConnectGREEN




  Poštovani,
  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) je kao IPA 1 projektni partner angažovan na projektu ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin (Revitalizacija i upravljanje ekološkim koridorima kao vidom zelene infrastrukture u Dunavskom basenu), koji se realizuje u okviru drugog poziva INTERREG Danube Transnational programme. Ovim projektom će se u periodu od 2018-2021. godine obezbediti realizacija održive platforme za usklađivanje prakse očuvanja prirode i planiranja prostora u Karpatskom regionu, kroz definisanje načina za revitalizaciju i upravljanje migratornim koridorima velikih sisara (videti letak projekta ConnectGREEN u prilogu).
  Cilj projekta je i razmena iskustava, diseminacija rezultata, poboljšanja procesa učešća i kontakti sa različitim zainteresovanim stranama, implementacija novih alata u procesu planiranja, poboljšanje metodoloških pristupa u naučnim istraživanjima.
  Rukovodilac projekta je WWF Danube-Carpathian Programme Romania (WWF RO) iz Rumunije, a u projektu učestvuje još 12 institucija iz oblasti zaštite prirode i prostornog planiranja iz 5 zemalja i to: Austrije, Češke, Mađarske, Slovačke i Srbije. Republika Srbija u ovom projektu učestvuje kao IPA partner sa dve institucije i to Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije i JP Nacionalni park Đerdap.
  Učešće u projektu ConnectGREEN obezbediće nove podatke u vezi sa identifikacijom i upravljanjem ekološkim koridorima, što može biti od velike važnosti za buduću prostornu analizu posmatrane teritorije. Iskustva i znanje stečeno kroz ovaj projekat poboljšaće kapacitete profesionalaca uključenih u proces kreiranja sektorskih strateških dokumenata (npr. Plan upravljanja prirodnim zaštićenim područjima).
  U skladu sa veoma brzom i povećanom fragmentacijom staništa u Dunavskom regionu, projekat ConnectGREEN nastojaće da poboljša ekološku povezanost između prirodnih staništa, posebno između lokacija u okviru Natura 2020 i drugih kategorija zaštićenih područja u Karpatskoj ekoregiji.
  Kao prvi korak, u okviru projekta predviđeno je uspostavljanje nove karpatske metodologije za identifikaciju ključnih područja i ekoloških koridora koje koriste veliki sisari (mesojedi) – medved, ris i vuk.
  Na osnovu metodologije definisane kroz projekat biće identifikovani ekološki koridori na 4 transnacionalno relevantne lokacije i to: 1. Nacionalni park Piatra Craiului /Nacionalni park Bucegi (Rumunija), 2. Planine Apuseni / Jugozapadni, Karpati (Rumunija) / Nacionalni park Đerdap (Srbija), 3. Zapadni Karpati (Češka Republika - Slovačka) i 4. Nacionalni park Bükk (Mađarska)/ Zaštićeno pejzažno područje Cerová vrchovina (Slovačka).
  Fizičke barijere i druge pretnje biće identifikovane na navedenim lokacijama i integrisane zajedno sa drugim kategorijama prostornih podataka u integralni informacioni sistem Karpatskih zemalja o biodiverzitetu (CCIBIS).
  Specifične mere upravljanja i revitalizacije koridora će se razvijati u projektu kroz proces participacije ključnih aktera (iz zaštite prirode, prostornog planiranja, uprava zaštićenih područja, lovstva, šumarstva, lokalnih zajednica itd.)
  S tim u vezi, u narednom periodu planirano je održavanje nacionalnih radionica za uspostavljanje okvirne karpatske metodologije za identifikaciju ključnih područja i ekoloških koridora velikih karnivora kao i formiranje integralnog informacionog sistema karpatskih zemalja o biodiverzitetu.
  Prva nacionalna radionica projekta ConnectGREEN posvećena je proveri nacrta karpatske metodologije za identifikaciju ključnih područja i ekoloških koridora koje koriste veliki sisari (mesojedi).
  Nacrt karpatske metodologije za identifikaciju ključnih područja i ekoloških koridora je rezultat dosadašnjeg rada na projektu i koji će stejkholderima biti prezentovan na početku radionice.
  Smatramo da će ConnectGREEN projekat biti osnažen znanjem i iskustvom prenetim kroz vaše aktivno učešće, kao predstavnika relevantnog aktera (stejkholdera) u Srbiji. Svojim učešćem omogućićete bolju zastupljenost potreba vašeg sektora u definisanju ranije navedene metodologije.
  Prva nacionalna radionica biće održana u Beogradu, 01. februara 2019. godine sa početkom u 10 sati u EU INFO Centru, Kralja Milana 7.
  Kontakt osobe za dodatne informacije i prijavu za učešće su:

  dr Sanja Simonović-Alfirević +381 11 3207323 +381 63 8811190 sanjas@iaus.ac.rs

  Borjan Brankov +381 11 3207339 +381 60 7310989 borjanb@hotmail.com

  Za više informacija molimo Vas da posetite i sledeće internet stranice:
  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/connectgreen

  X NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA KULTURNO NASLEĐE – RIZICI I PERSPEKTIVE


  Važni datumi:
  Rok za prijavu apstrakta: 17. decembar 2018. godine
  Obaveštenje o prihvatanju teme i apstrakta: 24. decembar 2018. godine
  Rok za slanje radova/ prezentacije: 15. mart 2019. godine
  Rok za slanje komentara recenzenata: 01. april 2019. godine
  Rok za predaju ispravljene, konačne verzije rada: 22. april 2019. godine

  ConnectGREEN – KICK OFF sastanak: Zajednički napori predstavnika iz oblasti zaštite prirode i prostornog planiranja u cilju unapređenja zelene infrastrukture u Karpatskoj oblasti

  Zvanični početak projekta ConnectGREEN upriličen je na prvom sastanku, 20. novembra 2018. godine u Bukureštu, čiji je domaćin bio vodeći partner WWF Rumunija. Približno 80 ključnih aktera na međunarodnom nivou i projektnih partnera iz Dunavsko-karpatskog regiona, diskutovalo je o različitim temama u vezi sa glavnim ciljem projekta: upravljanjem i obnavljanjem ekoloških koridora u planinskoj oblasti Karpata, uz minimiziranje konflikata između infrastrukturnog/regionalnog razvoja i zaštite prirode.

  Početak projekta označilo je uvodno obraćanje Heralda Egerera, šefa Sekretarijata Karpatske konvencije. Prema Egereru, kroz Karpatsku konvenciju će se ozvaničiti neki rezultati projekta – poput Karpatske strategije o ekološkim koridorima, radi postizanja održivosti i dugoročnosti projekta.

  Kristijan Remus Pap, koordinator projekta i državni rukovodilac za zaštitu divljih životinja i životne sredine u okviru WWF Rumunija, izložio je glavni cilj projekta, kao i konkretne zadatke partnera iz svih 5 zemalja koji učestvuju u projektu (Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija i Srbija):
  • Razvoj inovativnih rešenja i smernica za identifikovanje ekoloških koridora u oblasti Karpatskog ekoregiona
  • Minimiziranje konflikata između zaštite prirode i prostornog planiranja
  • Angažovanje ključnih aktera kao upravljača zaštićenim područjima, stručnjaka u oblasti zaštite prirode, prostornih planera u integralnom pristupu za jačanje kapaciteta za identifikaciju i upravljanje ekološkim koridorima.

  Detaljnije informacije i sve novosti u vezi projekta, pratite na web-sajtu http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/3174