Početna

Dobrodošli u IAUS

  Nagrada Udruženja urbanista Srbije

  Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije za ostvarene rezultate u u oblasti stručnog rada i za ukupno ponašanje u skladu sa Moralnim kodeksom Udruženja u prethodnom periodu.  ATTRACTIVE DANUBE: Unapređenje kapaciteta za povećanje teritorijalne atraktivnosti dunavskog regiona (2017-2019)

  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije je predstavnik Republike Srbije u INTERREG međunarodnom istraživačkom projektu „Unapređenje kapaciteta za povećanje teritorijalne atraktivnosti Dunavskog regiona” (Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region), skraćeno „ATTRACTIVE DANUBE“. Ovaj projekat, finansiran iz Dunavskog Transnacionalnog Programa (Danube Transnational Programme), okupio je 19 partnera iz trinaest zemalja Dunavskog regiona: Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Češke Republike.

  Ovim projektom će se, u periodu 2017-2019. godine, omogućiti jačanje institucionalnih kapaciteta za strateško planiranje i unapređenje upravljanja teritorijalnim razvojem na svim nivoima uprave u 13 država Dunavskog regiona, kao i preko njihove transgranične saradnje, sa ciljem povećanja atraktivnosti ovog regiona u celini, kao i pojedinačnih država.

  U prvoj godini „ATTRACTIVE DANUBE“ projekta cilj je da se zajednički okvir sistema monitoringa teritorijalne atraktivnosti, koji je koncipiran u prethodnim istraživanjima, razradi za svaku državu i uspostavi zajednička monitoring platforma za Dunavski region. Informaciona monitoring platforma treba da odražava potrebe različitih sektora i da olakša koordinaciju njihovih planskih i upravljačkih odluka sa aspekta unapređenja atraktivnosti prostora za razvoj. Iz tih razloga je predviđeno da se, u proces razrade zajedničkog okvira sistema monitoringa teritorijalne atraktivnosti za svaku državu, uključe predstavnici relevantnih aktera / stejkholdera koji učestvuju ili imaju uticaja na donošenje i sprovođenje odluka o teritorijalnom razvoju u domenu prostornog planiranja, regionalnog razvoja, turizma, zaštite prirode i drugih sektora koji doprinose, ili na koje utiče, kvalitet i atraktivnost prostora države i Dunavskog regiona.

  Web-site projekta:
  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
  ___________________________________________________________________________________________________