Aктуелности

Јавна набавка бр. 24 - Штампање две монографије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 23

  1. Подаци о понуђачу (прилог бр. 1)
  2. Образац понуде (прилог бр. 2)
  3. Образац за установљење квалификација (прилог бр. 3)
  4. Изјава понуђача (прилог бр. 4)
  5. Изјава понуђача (прилог бр. 5)