Конкурси

XXI МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА

ИДЕЈНА ПРОГРАМСКА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА СТУДИЈА ПРЕНАМЕНЕ КОМПЛЕКСА КАСАРНЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ (2012.)

Друга награда у категорији
Истраживања и студије у области урбанизма на

XXI МЕЂУНАРОДНОМ САЛОНУ УРБАНИЗМА у Лесковцу


Одговорни урбаниста
др Игор Марић, дипл.инж.арх.

Синтезни тим:
др Игор Марић, дипл.инж.арх.
мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
мр Ана Никовић, дипл.инж.арх.

Аутори студија:
др Игор Марић, дипл.инж.арх. (варијанта 1)
Бранислава Ковачевић, маст.инж.арх. (варијанта 1)
мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. (варијанта 2)
мр Ана Никовић, дипл.инж.арх. (варијанта 2)
Тања Бајић, маст.инж.арх. (варијанта 2)
мр Војислав Стевановић, дипл.инж.арх. (варијанта 3)
Никола Стевановић, маст.инж.арх. (варијанта 3)