Konkursi

XXI MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA

IDEJNA PROGRAMSKA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA STUDIJA PRENAMENE KOMPLEKSA KASARNE U BELOJ CRKVI (2012.)

Druga nagrada u kategoriji
Istraživanja i studije u oblasti urbanizma
na
XXI MEĐUNARODNOM SALONU URBANIZMA u LeskovcuOdgovorni urbanista:
dr Igor Marić, dipl.inž.arh.

Sintezni tim:
dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
mr Božidar Manić, dipl.inž.arh.
mr Ana Niković, dipl.inž.arh.

Autori studija:
dr Igor Marić, dipl.inž.arh. (varijanta 1)
Branislava Kovačević, mast.inž.arh. (varijanta 1)
mr Božidar Manić, dipl.inž.arh. (varijanta 2)
mr Ana Niković, dipl.inž.arh. (varijanta 2)
Tanja Bajić, mast.inž.arh. (varijanta 2)
mr Vojislav Stevanović, dipl.inž.arh. (varijanta 3)
Nikola Stevanović, mast.inž.arh. (varijanta 3)