Архива

Архитектура и идеологија

Међународна конференција "Архитектура и идеологија"

28-29. септембар 2012.

Међународна конференција АРХИТЕКТУРА И ИДЕОЛОГИЈА

28 – 29. септембра 2012.
Задужбина Илије Милосављевића Коларца,
Београд, Србија

Позив за достављање радова

Организатори - Архитектонски факултет Универзитета у Београду и УЛУПУДС, Одбор Награде Ранко Радовић

У сарадњи са - Филозофским факултетом Универзитета у Београду, Институтом за архитектуру и урбанизам Србије, Факултетом техничких наука у Новом Саду и Задужбином Илије Милосављевића Коларца

Уз подршку - Министарства културе, информисања и информационог друштва Републике Србије и Инжењерске коморе Србије

Архитектонски факултет Универзитета у Београду и Одбор Награде Ранко Радовић УЛУПУДС-а, у жељи да оживе и наставе залагање проф. Радовића да школа архитектуре у Београду организује научне скупове с темама везаним за историју и теорију архитектуре, покрећу одржавање међународне научне конференције са темом АРХИТЕКТУРА И ИДЕОЛОГИЈА.

Ова конференција је трећа у низу, након прве АРХИТЕКТУРА И ИСТОРИЈА, одржане 1990. године и друге АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИЈА, одржане 1991. године. Оба скупа су пратили тематски бројеви часописа De re Aedificatoria, кao hommage Albertiju.